Handelbanken tillsammans med Nordea, Swedbank och SEB är de fyra svenska banker som EBA har stresstestat. Arkivbild.

Handelbanken tillsammans med Nordea, Swedbank och SEB är de fyra svenska banker som EBA har stresstestat. Arkivbild.

Svenska banker motståndskraftiga i EU-test

I de tuffaste banktesterna som genomförts i EU hamnar fyra svenska banker i toppskiktet. Sämst rustade för framtida kriser är några italienska, tyska och brittiska banker.

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har genomfört så kallade stresstester på 48 av de största bankerna i EU och Norge. De fyra testade svenska bankerna skulle enligt testen, som är de tuffaste någonsin, klara sig bland de bästa.

”EBA:s stresstest visar att de svenska storbankerna har motståndskraft i ett scenario med kraftigt försämrat marknadsläge”, heter det i ett uttalande från svenska Finansinspektionen.

Betydligt sämre i testen gick det dock för två brittiska och en italiensk bank som hamnade i botten av listan.

Inget gränsvärde

Europeiska bankmyndigheten har inte satt någon gräns för när en bank anses vara motståndskraftig eller ej, men drar slutsatsen att banksystemet står bättre rustat i dag än för två år sedan då det senaste testet genomfördes.

– Resultaten i stresstesterna visar att bankernas arbete med att bygga upp sina kapitalbaser under senaste åren har bidragit till att stärka deras motståndskraft och kapacitet att motstå allvarliga chocker, sade Mario Quagliariello vid EBA i ett uttalande.

Europeiska bankmyndigheten försöker med sina tester ta reda på hur väl storbankerna i EU skulle klara ett kraftig ekonomisk tillbakagång, minskad inflation, ökad arbetslöshet och fallande priser på privata och kommersiella fastigheter till år 2020. Bankmyndigheten har även tagit med eventuella effekter av brexit med i beräkningarna.

Resultatet från bankmyndighetens stresstest ska i första hand användas av nationella övervakningsmyndigheter.

Tillsammans har de 48 bankerna för runt 70 procent av de totala tillgångarna i EU.