Moderaternas toppkandidat Tomas Tobé.

Bild: Monica Kleja

Hoppa till artikelns andra spalt.

Moderaternas toppnamn: Europa får inte splittras

EU-KANDIDAT 2019 | Europa får inte splittras utan behöver hålla ihop och lösa frågor som medborgarna tycker är viktiga. Det menar Moderaternas toppkandidat i EU-valet Tomas Tobé, som vill stoppa orsakerna till att populismen växer.

Det är snart tre månader kvar till valet till Europaparlamentet den 26 maj. Tvåbarnspappan Tomas Tobé, som står överst på Moderaternas valsedel med kandidater, är orolig för vart Europa är på väg.

– Vi går nu antingen mot ett Europa som håller samman eller mot mer av splittring. Och jag är väldigt orolig för, å ena sidan att populister både till höger och till vänster vinner mark, och å andra sidan upplever jag att vi har federalister som springer på – utan att lyssna in medborgarnas oro – och kraftigt förslår större budget, och att EU ska få beskattningsrätt.

Som kandidat vill han driva igenom tre politiska förslag som han bedömer att medborgarna tycker är viktigast att lösa just nu.

Stoppa kriminellas resor

Han vill stoppa ”fri rörlighet för kriminella och terrorister”, anser att EU behöver införa en ”kontrollerad invandringspolitik med kvotflyktingsystem" och vill arbeta för att den ekonomiska tillväxten blir klimatsmart.

– Den första frågan handlar om att vi ser att väldigt mycket av kriminaliteten blir gränsöverskridande med nätverk både inne i EU och utanför. Vi ska göra vad vi kan från svensk sida med fler poliser och skärpta straff, men detta är inget som Sverige kan lösa ensamt utan det här kommer att krävas, tror jag, mycket mer av europeiskt gemensamt samarbete, säger han.

Tobé vill bland annat stärka den europeiska polisbyrån Europols mandat och resurser – och anser att EU-medborgare som begår brott i andra EU-länder som huvudregel ska avtjäna straff i sina egna hemländer och oftare utvisas till andra EU-länder.

– Ska man värna den fria rörligheten måste man också klämma åt den för de som inte ska ha den, säger han till Europaportalen.

Dödläge i migrationspolitiken

När det gäller migrationspolitiken har EU-länderna hittills misslyckats med att komma överens kring en omfördelning mellan medlemsländerna.

Här förespråkar Moderaterna – utöver ett kvotflyktingsystem – att de som vill söka asyl i EU ska göra det i center utanför unionen. De som har skyddsskäl ska sedan få hjälp med en säker transport till Europa.

– Vi har, tycker jag, ett ohållbart och ett orättvist system som i dag innebär att människor har rätt att söka asyl i Europa, men den gäller främst de som har råd att betala smugglare och inte sällan blir det unga män, och inte sällan blir kvinnor och barn kvar. Dessutom utsätter de sig ofta för livsfara, vi har ju män och kvinnor som dör på Medelhavet.

En annan av EU:s utmaningar är att mildra svåra klimateffekter som extremvärme, torka och översvämningar.

- Vi behöver mer förnybart men också mer kärnkraft om vi ska rädda klimatet, säger Tomas Tobé.

Dock ogillar han förslaget om att införa en europeisk koldioxidskatt. Istället vill han utveckla och bygga ut systemet med handel av utsläppsrätter.

– Jag tycker det är fel att ge EU beskattningsrätt. Jag tycker det är viktigare att skapa en hållbar klimatpolitik så att människor och andra länder ser att det går att förena ökad tillväxt med klimatnytta.

Bakom sig har Tomas Tobé en lång karriär inom partiet och i riksdagen. Han har suttit ordförande i flera utskott, bland annat i justitieutskottet, och arbetat som partisekreterare. Efter regeringsbildningen och januariavtalet klev han in som gruppledare för M-ledamöterna i EU-nämnden efter Karin Enström. En fråga som ofta diskuteras i den församlingen är brexit.

Sämre utan Storbritannien

Tomas Tobé spår att "det blir ett sämre EU utan Storbritannien".

– Vi kommer att sakna dem, och jag tror också att britterna kommer sakna EU.

– Brexit är ett otroligt dåligt beslut för Storbritannien, Europa och Sverige. Vi måste nu bygga starka allianser med framförallt Tyskland för att se till att Sverige har ett fortsatt starkt inflytande i EU, fortsätter han.

– Jag ser stora möjligheter i och med att Moderaterna är medlem inom EPP [den konservativa gruppen Europeiska folkpartiet]. Det är ju så att tyska CDU och CSU har mycket makt i EPP, och jag kan öka Sveriges inflytande genom att ha nära relationer med dem.

Samtidigt visar opinionsundersökningar att EPP är på tillbakagång och väntas bli mindre efter valet i maj.

Tidigare har man ofta gjort upp med parlamentets andra stora grupp socialdemokratiska S&D, men enligt Tobé diskuterar man nu inom EPP hur kompromisser kan komma att behöva breddas till den liberala Aldegruppen och De Gröna.

Hur tänker du arbeta för att stoppa högerpopulistiska krafter från att få fler platser i parlamentet?

– Det återstår att se hur stora de blir. Det är många som säger att det här valet handlar om att stoppa högerpopulismen, jag tycker att det här valet snarare handlar om att stoppa orsakerna till att populism växer. Jag tycker att det är en viktig skillnad. Även jag är orolig för att populismen i förlängningen kan leda till att Europa splittras, och det vill jag undvika för jag tror på det europeiska samarbetet.