EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

von der Leyen: Mer rörelse i brexitförhandlingarna

Den senaste veckans förhandlingar mellan EU och Storbritannien har nått ytterligare steg fram bland annat när det gäller den viktiga frågan om rättvisa konkurrensvillkor för företag.

– Efter svåra veckor med mycket, mycket små framsteg har vi nu under de senaste dagarna sett större framsteg, mer rörelse i viktiga frågor, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Hon pekade på att de två sidorna rört sig närmare varandra vad gäller frågan om rättvisa konkurrensvillkor för företag. 

De förhandlar om utformning av konkret lagtext vilket är ett viktigt steg mot ett avtal. Enligt uppskattningar är 80-90 procent av en slutlig avtalstext på plats, men den återstående delen utgörs av de frågor förhandlarna ännu inte enats om.

– Det återstår fortfarande mycket att göra. Tidspressen är utan tvekan hög, sade von der Leyen.

I ett par medlemsländer håller tålamodet med förhandlingarna på att tryta och man har bett kommissionen att fokusera mer förberedelserna på Storbritannien vid årsskiftet helt lämnar EU:s inre marknad och en rad andra samarbetsavtal.