Hoppa till artikelns andra spalt.

Rekordfå asylansökningar beviljade i Sverige

Inte sedan åtminstone 2008 har så få personer fått asyl i Sverige som under fjolåret.

Under fjolåret beviljades drygt 7 200 personer asyl i Sverige. Det är det längsta antalet sedan EU:s statistikbyrå Eurostat började föra statistik i ämnet 2008. Tre av fyra ansökningar fick avslag.

Totalt fick 281 000 personer sina asylansökningar beviljade i något av de 27 EU-länderna under 2020. Det innebär att drygt ett av tre av de sammanlagt 754 000 asylbesluten var positivt.

I förhållande till befolkningsmängden beviljade Grekland klart flest asylansökningar. Sverige kommer på plats sju, strax över EU-snittet.

Tyskland var det EU-land som beviljade klart flest ansökningar – över en tredjedel av alla i EU.