Europaparlamentarikern och Sverigedemokraten Charlie Weimers vill att EU närmar sig Taiwan och ingår ett gemensamt investeringsavtal med landet.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: EU och Taiwan bör fördjupa sina relationer

Taiwan är EU:s femte största handelspartner i Asien och företag i EU har stora investeringar i landet. Det är hög tid att underlätta samarbetet och därför kommer jag att föreslå Europaparlamentet att driva frågan om ett investeringsavtal mellan EU och Taiwan. Det skriver Charlie Weimers (SD) parlamentets föredragande i frågan. 

Europeiska rådet har antagit en EU-strategi för samarbete med länderna i regionen kring Indiska oceanen och Stilla havet. Republiken Kina – mer känt som Taiwan – får inte förbises trots att östaten inte är internationellt erkänd. Landet delar i mångt och mycket våra värderingar och är en naturlig europeisk allierad.

Som Europaparlamentets rapportör för de politiska förbindelserna mellan EU och Taiwan kommer jag därför att förespråka ett närmande till denna demokratiska rättsstat med vilken vi har viktiga handelsförbindelser.

Kina alltmer aggressivt
Man kan dock inte diskutera relationen med Taiwan utan att förhålla sig till Folkrepubliken Kina. Det är därför viktigt att inledningsvis peka på att kommunistregimen de senaste åren kommit att agera alltmer aggressivt.

Under de senaste åren har Kina berövat Hongkong dess demokratiska särställning, och kanske mest alarmerande av allt, ökat förtrycket mot uigurerna i Xinjiang till den grad att flera experter menar att det är att beteckna som ett folkmord. Kina har även ökat sina aggressiva uttalanden och hot mot demokratier, där landets ambassadör i Sverige inte utgjort något undantag.

Kommunistregimen har trappat upp spänningar med europeiska allierade och viktiga handelspartners som Australien, Japan och Indien. Peking har även gått så långt som att hotat med att internationellt efterlysa demokratiskt valda danska parlamentariker för att ha hjälpt en oppositionell parlamentariker från Hongkong att fly förtrycket. Kina tycks anse sig ha global straffrättslig jurisdiktion och har givit sig rätten att straffa andra länders medborgare för ’brott’ begångna utanför landets gränser. Landets strategi är att använda ekonomisk och politisk makt för att med statligt initierade bojkotter straffa länder och företag som framför minsta kritik. Detta är inte något som bör tolereras av det internationella samfundet.

Taiwan ett föregångsland
Taiwan är ett av de friaste länderna i Asien och Kinas motsats. Ön är ett viktigt exempel på hur länder kan stå emot kinesiska påtryckningar och stå fast vid värden som frihet, demokrati och mänsklig värdighet. Trots sin litenhet och de kinesiska ansträngningarna att isolera ön politiskt, har landet stärkt sin ställning i världsekonomin och blivit ett föregångsland vad gäller modernisering, digitalisering och ekonomisk tillväxt. Taiwan är EU:s femte största handelspartner i Asien och företag i EU har stora investeringar i landet. Kinas agerande mot Taiwan har således även potential att förorsaka Europa stor ekonomisk skada.

Annons

Det var Taiwan som först larmade om det sjukdomsutbrott i Wuhan som blev början på pandemin vi ägnat det senaste året åt att bekämpa. Trots sin geografiska närhet till Kina har Taiwan lyckats begränsa virusets härjningar och endast elva personer har avlidit trots att landet aldrig införde en total nedstängning. Europa kan lära sig mycket av att studera Taiwans pandemipolitik varför det är viktigt att EU står emot påtryckningarna att isolera ön politiskt och stödja landets deltagande som observatör i internationella organ; som exempelvis WHO.

När EU nu utarbetar en strategi för regionen måste vi erkänna Taiwans värdefulla roll i regionen. Trots, och delvis på grund av, Kinas påtryckningar ligger det i vårt intresse att stärka de bilaterala förbindelserna med Taipei.

Som föredragande kommer jag att uppmana till en fördjupning av EU:s engagemang med landet och förespråka att förhandlingar om ett bilateralt investeringsavtal inleds snarast. Det ligger i båda parters strategiska och ekonomiska intresse. EU och medlemsstaterna kan inte låta Kina diktera förbindelserna med Taiwan.

 

Charlie Weimers (SD)

Gruppen för Europeiska konservativa och reformister
Ledamot, Utrikesutskottet

Föredragande för Europarlamentets rekommendation om politiska förbindelser och samarbete mellan EU och Taiwan