Charlier Weimers (SD) och Alice Bah Kuhnke (MP) i torsdagens debatt.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-parlamentet: Ställ krigsförbrytare inför rätta

EU måste hjälpa till att ställa krigsförbrytare inför rätta, det krävde EU-parlamentet på torsdagen.  

– De som har torterat, skadat och dödat civila i Ukraina måste ställas inför rätta och straffas hårt, sade EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke (MP) i en debatt inför omröstningen. 

Våldtäkter av flickor och kvinnor, tortyr, dödande av civila och bortförande av familjer – rapporterna om Rysslands krigsförbrytelser i Ukraina fortsätter att strömma in. 

EU-parlamentet kräver nu att de ansvariga ställs inför rätta. På torsdagen röstade ledamöterna för en resolution där man uppmanar EU att vidta alla nödvändiga åtgärder inom ramen för internationella institutioner och förfaranden för att stödja att de ryska och belarusiska regimerna ställs inför rätta för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten, folkmord och aggressionsbrott. 

Det ska även gälla all personal inom ryska väpnade styrkor och enskilda som är inblandade i krigsförbrytelser, anser ledamöterna.

– De som har torterat, skadat och dödat civila i Ukraina måste ställas inför rätta och straffas hårt, sade svenska miljöpartisten Alice Bah Kuhnke i en debatt som föranledde omröstningen. 

Sällan straff för sexuellt våld

EU måste agera snabbt med att stödja utredningsarbetet betonar parlamentet, eftersom det finns en allvarlig risk att bevis som rör krigsförbrytelser förstörs på grund av de pågående fientligheterna. 

Bah Kuhnke betonade att sexuellt våld och våldtäkter är brott som har begåtts och fortfarande begås i Ukraina. 

– Samtidigt vet vi att just sexuellt våld och våldtäkter är krigsbrott som i praktiken sällan leder till rättsliga efterspel och straff. Det här måste vi ändra på. Vi måste se till att de ord som vi nu bildar en majoritet bakom också blir till handling, sade Alice Bah Kuhnke. 

Bättre utreda krigsbrott

Parlamentet röstade också för ett förslag om att utöka mandatet för EU:s byrå för straffrättsligt samarbete, Eurojust. Syftet är att Eurojust ska ha rätt att lagra och analysera bevis som rör krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten och göra det möjligt för byrån att dela uppgifter med Internationella brottmålsdomstolen och andra internationella organisationer samt med myndigheter i EU:s medlemsländer.

Kritik mot EU-ledares agerande

Sverigedemokraten Charlie Weimers riktade i torsdagens debatt stark kritik mot hur Frankrike och Tyskland, enligt honom, agerat gentemot Ryssland.  

– Med nästan 12 000 ryska krigsbrott rapporterade undrar man, vad är Emmanuel Macron och Olaf Scholz främsta angelägenhet - att ställa krigsförbrytare till svars? Nej. Båda försöker desperat komma tillbaka till “business as usual”: köpa gas, sälja vapen, sade han, och fortsatte:

– Ert fördömande av krigsbrott betyder ingenting om ni inte ändrar era regeringars linje om att ge Kreml landvinningar från just dessa krigsbrott, sade Charlie Weimers i en adress till tyska socialdemokrater och franska liberaler.