I EU:s fiskeripolitik ingår att fastställa kvoter för mängden fisk som får fångas, kvalitets- och prisfrågor samt ekonomiskt stöd för att minska fiskeflottan. Fångsterna i EU:s vatten räcker inte för att täcka upp för behoven i medlemsländerna. EU har därför slutit fiskeavtal med ett tjugotal länder, varav de flesta i Afrika. Avtalen har emellertid kritiserats för att leda till utfiskning.


Sidor


Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER