”Inget fel att träffa många lobbyister”

Publicerad: 22 dec 2010 kl 10:55
Uppdaterad: 22 dec 2010 kl 10:59
Eva-Britt Svensson (V) träffar många lobbyister som EU-parlamentariker.
Eva-Britt Svensson (V) träffar många lobbyister som EU-parlamentariker.Bild: Christian Wohlert

Europaportalen har frågat Sveriges EU-parlamentariker hur många lobbyister de träffat under en månad. Den svenska ledamot som har haft mest kontakter av de 13 ledamöter som har valt att redovisa dem är Olle Schmidt (FP) som sitter i parlamentets ekonomiska utskott.

– Jag är inte överraskad över resultatet med tanke på hur många lagstiftningsförslag kommissionen har presenterat på det finansiella området. Ekonomiutskottet är förmodligen det mest aktiva just nu, säger Olle Schmidt.

Näst efter Olle Schmidt återfinns centerpartisten Lena Ek, vänsterpartisten Eva-Britt Svensson och piratpartisten Christian Engström. De två förstnämnda har båda relativt tunga roller i parlamentet: Lena Ek som den liberala gruppens koordinator i industriutskottet och Eva-Britt Svensson som ordförande i jämställdhetsutskottet. Christian Engström har träffat 13 lobbyister där den absoluta majoriteten kommer från IT-sektorn. De fyra står i en klass för sig i antal kontakter med lobbyister.

Av de som har valt att visa sina kontakter är Anna Ibrisagic (M) den som har träffat minst antal lobbyister. Ibrisagic har enligt henne själv endast har träffat en lobbyist det senaste året. Även Isabella Lövin (MP) har få lobbyistkontakter enligt undersökningen, endast två under en månad. Det har en naturlig förklaring, enligt Lövin.

– Jag har en tydlig profil i mitt utskott så de industrirepresentanter som är intresserade av att man ska kompromissa kontaktar inte mig helt enkelt, de vet att de inte har något att hämta. Jag säger också nej till allting som inte har strikt med havs- och fiskepolitik att göra, jag har inte tid att träffa några andra, säger Isabella Lövin.

I jämförelse med de brittiska konservativa, den enda grupp som hittills har redovisat sina lobbyistkontakter i Europaparlamentet, träffar de svenska parlamentarikerna ungefär lika många lobbyister. Medeltalet för Sveriges EU-parlamentariker är 5,9 och medianen 4. Siffrorna för britterna är 8,5 respektive 4,5.

Men att en EU-parlamentariker träffar fler lobbyister än andra innebär inte per definition att denne springer deras intressen.

– Det är inget fel att träffa många lobbyister om en ledamot är väldigt aktiv och vill ta till sig mångas synpunkter. Men det kan finnas en obalans vad gäller vem man träffar. Om man dag efter dag träffar företrädare för industrin är det märkligt, det bör vara en mindre del av en ledamots arbete. Det finns andra sätt att ta till sig kunskap om en fråga, säger Olivier Hoedeman på Corporate Europe Observatory, en organisation som vill ”exponera och utmana den fördelaktiga tillgången företag och deras lobbygrupper har till EU:s beslutsprocesser”.

wohlert

s

Europaportalens korrespondent i Bryssel

Kommentarer

Nyheter från förstasidan

NOTISER

Fler notiser

HETASTE ARTIKLAR

Fler heta artiklar

NYHETER I ANDRA MEDIER

Så ska Frankrike rädda ekonomin

Ekot,

Krigsdebatt i EU-parlamentet

SvD,

EU-beslut ska rädda migranters liv

SvD,

Invasiva arter stoppas i EU

SvD,

Tiden inte på Renzis sida för reformer

Financial Times,

Transdnjestrledare vill ha EU-erkännande för utbrytarrepublik

EUBusiness,

Tysk medieboss: Google bygger digital superstat

The Guardian,

Fler nyhetslänkar

DEBATT I ANDRA MEDIER

Fler debattlänkar

MEST KOMMENTERADE

Fler artiklar
20 parlamentariker ska Sverige välja in.
Bild: Europaparlamentet
Förslaget om ökad sekretess stöds av en stor majoritet i riksdagen. Arkivbild.
Bild: Melker Dahlstrand
EU:s sysselsättningskommissionär László Andor har länge ordtampats med flera medlemsländer om vilken inverkan EU-migranter har på de sociala trygghetssystemen. Arkivbild.
Bild: Europeiska kommissionen
Pressfriheten i EU-länderna, enligt Reportrar utan gränser. Ju grönare, desto högre pressfrihet och vice versa för rött.
Bild: Fredrik Haglund
Bild: epSos.de
Bild: Fredrik Haglund
Många av tvångsarbetarna arbetar på odlingar i EU-länderna. Arkivbild.
Bild: Fredrik Haglund
Bild: EU-kommissionen