EU vill höja pensionsåldern

Publicerad: 16 feb 2012 kl 16:30
Uppdaterad: 20 feb 2012 kl 10:55
EU-kommissioen vill se en kraftigt höjd pensionsålder. Arkivbild, äldre i Rumänien.
EU-kommissioen vill se en kraftigt höjd pensionsålder. Arkivbild, äldre i Rumänien.Bild: Adam Jones

– Det är viktigt att höja pensionsåldern, sade László Andor, EU-kommissionen när han på torsdagen presenterade en vitbok om hållbara pensioner i EU.

Det är inte bara Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt (M) som gärna ser en höjd pensionsålder, i hans resonemang till 75 år. Nu kastar sig EU-kommissionen in i debatten och föreslår att pensionsåldern ska höjas och sedan knytas till medellivslängden  – så att den ökar i takt med att medellivslängden ökar. Samtidigt vill kommissionen minska möjligheten till förtidspension.

På LO där fackmedlemmarna går i pension i mellan 60-62 års ålder är man skeptisk till förslaget.

– Man kan inte både höja pensionsåldern i takt med genomsnittet och sedan inte ha en förtidspension för de grupper som inte följer med genomsnittet. För stora grupper blir det i dagsläget helt orealistiskt. Sedan kan man ha det som mål på längre sikt men då måste man se till att inte folk slits ut i förtid, säger Mats Morin, LO-ekonom, till Europaportalen.

Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, välkomnar att, som han säger, EU slår ett slag för att människor ska arbeta längre.

– Jag uppfattar detta och Fredrik Reinfeldts uttalande som en mer allmän beskrivning att det är bra om fler människor arbetar längre. Alla länder har låtit medellivslängden öka mycket mer än pensionsåldern de senaste 30 åren. Här finns en historisk last. Utan någon större diskussion har allt mer av skatteintäkterna allokerats till pensioner.

Kommissionen föreslår att det skapas förutsättningar så att arbetsföra kan fortsätta att arbeta upp i åldrarna. Dessutom vill man att de som flyttar till ett annat land får behålla sina pensionsrättigheter, att människor ska uppmuntras att spara mer och att löften om pensioner verkligen infrias så att man får den pension man har rätt att förvänta sig.

– Det är inte för sent att ta itu med problemen. Det är viktigt att höja pensionsåldern. En färsk Eurobarometerundersökning visar att många européer skulle fortsätta att jobba under rätt förutsättningar, sade László Andor,  EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, i ett uttalande.

I förslaget förväntar sig EU-kommissionen att arbetsmarknadens parter aktivt ska gå in och anpassa praxis på arbetsplatser så att äldre kan jobba kvar. Kommission vill också att parterna tar fram system för kompletterande privat pensionssparande och att medlemsstaterna genomför skattelättnader och andra incitament.

LO ser positivt på att anpassa arbetsplatserna till äldre som ett sätt att hålla nere utslagningen från arbetsmarknaden men avvisar förslaget om privat pensionssparande.

– Det där är vi emot. Det som är mest effektivt och stör minst i en ekonomi är ett rent fördelningssystem via socialförsäkringarna som tas ut av de som arbetar. Fondering ska man undvika och i stället utveckla fördelningssystemen, säger Mats Morin.

Svenskt Näringsliv har  en annan syn på kompletterande privat pensionssparande.

– De viktiga är att de blir rätt utformade och att de ger anställda incitamentet att arbeta längre och att avgifterna inte avskräcker arbetsgivare att anställa äldre, säger Stefan Fölster.

Pensionssystemen är  EU-ländernas ansvar, men EU kan lagstifta på de områden som påverkar den inre marknaden. Dagens utspel som sker i form av en så kallad vitbok är inte en ny lagstiftning utan en sammanfattning av idéer och ambitioner som är tänkt att ge riktlinjer till medlemsländerna för att tackla problemet: EU:s åldrande befolkning. Vitboken kommer att diskuteras av Europaparlamentet och medlemsländernas regeringar i år och nästa år. Först därefter väntas EU-kommissionen komma med lagförslag.

Denna artikel har ändrats efter påpekanden från läsare, se kommentarerna nedan.

Anders Selnes

Anders Selnes

Chefredaktör

Kommentarer

ellsa svensson
16 feb 2012 kl 17:17

Är det inte bättre att återinföra Hittlers ideer att avliva alla som ligger samhället till last?

birgitta
16 feb 2012 kl 20:08

jepp smart ut räknat ingen får pension men bara politiker

Emily Ahlberg
16 feb 2012 kl 20:53

Helt VANSINNIG!!!!! nästa förslag blir väl gift spruta vid 80år ålder om man inte har dött på arbetes platsen fattar inte vart de får sånt vansinniga idéer från, finns många människor som orkar knapp arbeta tills 65 pga av slitage i kroppen.
VI SÄGER STOPP TILL HÖJNING AV PENSIONS ÅLDER
!!!!!

Mr Pang
16 feb 2012 kl 21:38

Förslag:
Jobba tills man är 80 år.
Därefter deportering till att arbeta i fabrikerna i Kina.

U-lands Kommissionären
16 feb 2012 kl 21:47

Om EU-kommissionen vill höja pensionsåldern så är DET ENDA RIMLIGA, att EU-kommisionen börjar med att visa gott exempel.

Jag KRÄVER att EU-kommisionen ser till att först höja ALLA politikers pensionsålder som ett test. Fungerar det bra, och ALLA politker är nöjda med detta test, så kan man gå vidare och undersöka om det går att applicera på medborgarna...

MVH

Chrys
17 feb 2012 kl 10:00

Ett litet tips till portalen: byt ut rubriksättaren mot en som kan läsa. Det finns ingenting i vitboken som säger att pensionsåldern ska höjas till 80 år, så rubriken är totalt fel.

Till alla ilskna som SÄGER STOPP och KRÄVER saker i kommentarsfälten: vi vet redan nu att om 50 år kommer det att gå dubbelt så många pensionärer på varje arbetare som idag. Antingen gör vi något åt pensionerna nu eller också litar vi på att våra barn ska vilja betala merparten av sina inkomster i skatt för att vi själva ska få gå runt och slå dank även i de fall då vi är fullt arbetsföra.

För egen del tycker jag det är rätt rimligt att den som kan arbeta några år till efter 65 års ålder också ska uppmuntras att göra det. Vilket är vad som står i vitboken.

Daniel Sjöberg
17 feb 2012 kl 10:34

Men ursäkta Europaportalen nu tappar jag faktisk all respekt för er. Hela tanken med er är väl att ni ska orka läsa förslag på EU-nivån?? Att knyta pensionerna till medellivslängden innebär väl rimligen att man successivt höjer pensionsåldern när medellivslängden stiger inte att man sätter likhetstecken med medellivslängden!?!? Skärpning...

Anders Selnes
17 feb 2012 kl 15:50

Hej Chrys och Daniel Sjöberg
I pressmeddelandet som kom i går står att EU-kommissionen vill "uppmuntra EU-länderna att verka för längre arbetsliv genom att knyta pensionsåldern till medellivslängden". Vår tolkning, som man självklart kan ha synpunkter på, är att kommissionen strävar efter en pensionsålder som är samma som medellivslängden.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/140&format...

Daniel Sjöberg
17 feb 2012 kl 18:06

Hade ni gjort erat jobb och inte bara läst pressmeddelandet utan även öppnat det faktiska dokumentet som finns refererat i pressmeddelandedet och sökt frasen "linking retirement age" hade ni kommit till sidan 10 där det under rubriken "Linking retirement age to gains in life expectancy" står att finna ex följande citat

"The country-specific recommendations on pensions adopted in July 2011 focus strongly on the need to keep older workers longer on the labour market, notably by raising the
pensionable age and linking it to gains in life expectancy. In the first instance, increasing effective retirement ages would compensate to some extent for the earlier longevity growth which has not been factored into pension calculations. Linking the pensionable age to life
expectancy could then help stabilise the balance between working years and years in retirement."

Talar man om att upprätthålla en balans mellan tid i pension och medellivslängd med hänsyn just till att medellivslängden ökar är det ju ganska märkligt att anta att kommissionen anser att folk bör gå i pension i genomsnitt när de avlider. Sålunda är rubrik och samtliga slutsatser i artikeln felaktiga. Djupt förundrad över att ni låter den ligga kvar orörd trots att den besvisligen inte stämmer...

Andreas Svensson
17 feb 2012 kl 19:43

Den jävla ungrare visar ingen respekt för äldre människor. Har de inte förädrar? Kan de inte tänka hur skulle det vara för deras föräldrar att jobba till de fyller 75 år? Nu för tiden känner vi oss väldig stresade på våra arbetsplatser. Hur skulle vi orka till 75 år. Tänk på dem som jobbar som lärare. Hur kan man ha tålamod med ungarna som vi har idag när man är 75 år gammal? Hur kan en person jobba på ett företag så många år. Det blir ännu värre än det var i Tyskland under Hitler.
Varför behöver vi acceptera idioternas ideer? Vi, vanliga människor, har vi det sista ordet, eller hur?

gunilla
20 feb 2012 kl 4:37

Många kommer att vara så trötta på alla pensionärer som ligger till last om 30 år ca, så att det blir en sport att skjuta av pensionärer.
T,ex i oktober varje år

Anders Selnes
20 feb 2012 kl 10:36

Europaportalen rättar:
I torsdags skrev vi att EU-kommissionen vill se en höjd pensionsålder till 80 år. Uppgiften om åldern var vår slutsats efter att kommissionen i ett pressmeddelande föreslog att pensionsåldern ska knytas till medellivslängden. Eftersom medelåldern i Sverige är närmare 80 år för män och drygt 83 år för kvinnor drog vi slutsatsen att kommissionen vill se 80 år som en ny pensionsålder.  Detta har visat sig vara en förhastad uppgift, vilket vi beklagar. Vi tackar de läsare som med sina tips och påpekanden som fått oss på rätt spår.

Av bilagan till pressmeddelandet (Vitboken sid 10) framgår att kommissionens resonemang liknar en tvåstegs-raket: Först ska själva pensionsåldern höjas, detta som kompensation för att vi tidigare inte höjt när medellivslängden ökat. Sedan ska den nya pensionsåldern i fortsättningen anpassas till förväntad medellivslängd.

Exempelvis när vi i Sverige 1975 införde 65 år som pensionsålder var den förväntade medellivslängden för män 72 år. Fram till idag har den ökat med åtta år till 80. Hur många av dessa år som skall tas igen framgår inte av kommissionens förslag utan man skriver att de ”delvis” bör kompenseras.

Fram till 2060 beräknas medellivslängden för män i EU öka med nästan 8 år.

Ett exempel i enlighet med kommissionens förslag där Sverige först höjer pensionsåldern med två år till 67 år och sedan knyter den till förväntad ökad livslängd ger en pensionsålder 2060 på 75 år.

Vid en snabbare ökning av medellivslängden i Sverige och en större kompensation för tidigare uteblivna höjningar blir pensionsålder ännu högre. Någon övre gräns finns inte.

KraMia
20 feb 2013 kl 8:34

Vilka Clowner! Jag håller med elsa svensson. För det börjar närma sig selektering i smyg av Sveriges Diktator Reinfeldt. Vilka är dessa idioter som ens diskuterar detta. När ska reaktionen komma, är vi så bekväma att vi inte ser farorna???? De som har arbete, hälsa och välståd tror tyvärr att de är imuna mot sjukdomar och olyckor.

Hans Hansson
12 maj 2013 kl 1:35

De grupper i Sverige som man kan börja med att höja pensionsåldern är politiker, högre ämbetsmän och tjänstemän som redan nu har både höga avgångsvederlag och tidiga avgångar från sin tjänst. Många grupper av arbetstagare som har ett tungt fysiskt eller psykiskt arbete kan vara tveksamt om de orkar arbeta tills de är 70 år. Det kan vara t.ex. lokalvårdare, industriarbetare, lärare i grundskola och gymnasium och många andra yrkesgrupper.

Folk har blivit bortskämda med att gå i pension vid 55-60 års ålder i olika länder i Västeuropa. I Frankrike är det officiellt 62 år men de går i genomsnitt vid 58,8 år. I Grekland är det officiellt 58 år men de går i genomsnitt vid 61,7 år. I vissa östländer har de haft ett väldigt förmånligt pensionssystem under socialistiska regimer. T.ex. i Polen trädde en ny pensionsreform i kraft i början av år 1999. För de som är födda efter 31.12.1948 bestäms pensionen enligt de nya reglerna, ändå så att fondpensionen är frivillig för dem som är födda 1.1.1949 – 31.12.1968. Inkomstpension är obligatorisk för de som är födda 1.1.1969 eller senare. År 2006 omfattades 77,1 % av arbetskraften av det obligatoriska fondpensionssystemet. Löntagarna och företagarna omfattas av det lagstadgade arbetspensionssystemet. Lantbruksföretagarna, poliserna, åklagarna och domarna har sina egna pensionssystem. Behovsprövade minimiförmåner betalas till dem som inte har rätt till arbetspension.
I Polen är pensionsåldern för män 65 år och för kvinnor 60 år. Före 1999 har de som fötts före 1.1.1949 kunnat ta ut pensionen i förtid. Kvinnor var berättigade till pension från och med 55 års ålder om de hade en försäkringstid på 30 år. I det nya systemet finns inte möjlighet till förtida uttag.