MittEuropa »
Kollektivavtal bör värnas vid upphandling

MittEuropa är läsarnas sidor. Här kan du publicera dina egna artiklar om det som intresserar dig. Redaktionen granskar texten och bildsätter.
Publicerad: 7 maj 2012 kl 14:20
Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommitténs, EESK, sammanträde den 25 och 26  april 2012.
Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommitténs, EESK, sammanträde den 25 och 26 april 2012. Bild: Europeiska Unionen

Löntagarnas villkor vid offentlig upphandling vållande livlig debatt mellan fack och arbetsgivare vid EESK:s senaste möte. Det skriver Ellen Nygren, LO.

Vid Europeiska ekonomiska sociala kommittén, EESKs, möte i april fördes en livlig debatt om sociala och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling. Bakgrunden är den pågående så kallade moderniseringen av upphandling inom EU. EESK framför i sitt yttrande att man måste höja kvaliteten på den offentliga upphandlingen och sociala och miljömässiga aspekter måste inkluderas för att främja anställningsskydd, goda arbetsvillkor samt stödja personer med funktionshinder och andra missgynnade grupper.

ILOs konvention 94 om arbetsklausuler vid offentlig upphandling, som skyddar kollektivavtalsenliga anställningsvillkor, är bindande i tio EU-länder och de övriga tillämpar den frivilligt vid upphandling. EESK noterar principerna i konventionen och föreslår att medlemsstaterna uppmuntras att ratificera konventionen och att tillämpa dess principer.

Arbetsgivarföreträdare hade lagt fram ändringsförslag, som gick ut på att ta bort referenser till att följa kollektivavtal. Här var debatten som sagt engagerad, och majoriteten i kommittén röstade alltså för att kollektivavtalsenlig nivå ska värnas vid upphandling.

I yttrandet om upphandling skriver kommittén också att kriteriet "det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet" förordas framför kriteriet "lägsta pris".

Ett annat förslag från kommissionen som behandlades var inrättandet av programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014 - 2020. Lissabonfördraget medförde att stadgan om de grundläggande rättigheterna fick bindande verkan. Trots det tillämpas dessa otilräckligt eller inkonsekvent. Det finns också bristande kunskaper om unionslagstiftningen såväl bland medborgare och myndigheter, konstaterar kommissionen i sitt förslag till förordning som ska få igenom genomförandet av lagstiftning och politik som skyddar och främjar personers rättigheter. Områden som tas upp är rättigheter grundade på unionsmedborgarskapet, principerna om icke-diskriminering och jämställdhet mellan kvinnor och män, barns rättigheter och konsumentskydd.

EESK välkomnar förslaget och rekommenderar att programmets titel också innefattar ordet "jämlikhet" för att tydligare markera ett skydd av rättigheterna för dem som utsätts för diskriminering. Kommittén framhåller också att även om det finns andra program för bekämpning av fattigdom, så bör det nya programmet Rättigheter och medborgarskap beakta den roll som fattigdom spelar som orsak till diskriminering.

Vidare tas upp att EESK befarar att definitionen av medborgarskap kan utesluta människor som bor i EU utan att vara EU-medborgare. Det bör därför framgå att programmet omfattar alla människor i EU, anser kommittén.

Det danska ordförandeskapet har bett EESK om ett så kallat förberedande yttrande om temat Främjande av hållbar produktion och konsumtion i EU. Uppdraget gäller att utvärdera de instrument och åtgärder som behövs för en övergång till en hållbar produktion och konsumtion.

EESK föreslår att ett samrådsforum inrättas, där aktörer inom det organiserade civila samhället ingår, för att utarbeta en uppdaterad uppföljningsprocess.

Några förslag från kommittén är att

- främja "grön" upphandling

- rikta uppmärksamhet mot global miljöpåverkan

- integrera strategier för hållbar produktion och konsumtion i genomförandet av den europeiska planeringsterminen

- främja hållbara konsumtionsmönster och livsstilar genom att stärka den roll som konsumentorganisationerna och producenterna inom rättvis handel har.

Sammanfattningsvis innehåller flera av kommitténs senaste yttranden ganska kraftfulla rekommendationer för ett Europa med mer respekt för mänskliga rättigheter, inklusive stöd för kollektivavtalsenliga arbetsvillkor, och för ett mer hållbart samhälle.

Kommentarer

Rolf Samuelsson
7 maj 2012 kl 18:34

Det verkar komplicerat vid första påseendet

Nyheter från förstasidan

NOTISER

Fler notiser

HETASTE ARTIKLAR

Fler heta artiklar

NYHETER I ANDRA MEDIER

Utdragen Ukrainakris riskerar 10 000 finländska jobb

SvD,

Spanjorer kräver Merkel på ursäkt för Guernica

SVT,

Amerikanska investerare lämnar Europa

Ekot,

Danmark går med i Natos missilförsvarssköld

DN,

Ingen politisk kursändring i Turkiet med ny premiärminister

Yle,

Jakt efter IS-mördare leder till Europa

SvD,

Sverige ger Ukraina 35 miljoner i humanitärt stöd

Ekot,

Belgare gör narr av Putin på sociala medier

Rysk hjälpsändning över gränsen

SvD,

Ryssar oroade över matsanktionerna

SVT,

Fler nyhetslänkar

DEBATT I ANDRA MEDIER

Fler debattlänkar

MEST KOMMENTERADE

Fler artiklar
EU:s sysselsättningskommissionär László Andor har länge ordtampats med flera medlemsländer om vilken inverkan EU-migranter har på de sociala trygghetssystemen. Arkivbild.
Bild: Europeiska kommissionen
Journalister i ministerrådets presskonferensrum. Arkivbild.
Bild: Europeiska unionens råd
Bild: Europeiska kommissionen
De tre största EU-institutionernas ledare: Martin Schulz, José Manuel Barroso och Herman Van Rompuy. Arkivbild.
Bild: EU-parlamentet
Europafackets generalsekreterare Bernadette Ségol. Arkivbild.
Bild: Dimi15
EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Storbritanniens premiärminister David Cameron diskuterar. Arkivbild.
Bild: Europeiska unionens råd
Kommissionärerna Cecilia Malmstöm och Viviane Reding. Arkivbild.
Bild: EU-kommissionen
Byggnadskranar kring TV-tornet i gamla Östberlin.
Bild: Fredrik Haglund
En av tre utstationerade arbetare i Sverige jobbar inom byggbranschen. Arkivbild.
Bild: brandsvig
Bild: Sigrid Melchior
Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdoğan uttalande var oväntat.
Bild: Unaoc
Bild: IHH
Omkring 35 procent av alla EU-parlamentariker är kvinnor. Arkivbild.
Bild: EU-parlamentet
EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso under måndagens presentation av rekommendationerna.
Bild: Europeiska kommissionen