Sverige halkar ned i välståndsindex

Publicerad: 3 apr 2014 kl 11:54

Sverige ligger inte längre i topp i den nya lista som rankar världens länder efter hur ”socialt utvecklade” de är.

Social progress index, SPI, heter måttet som är framtaget av bland annat professor Michael Porter vid Harvarduniversitetet i USA och som omfattar över 50 indikatorer på allt från jämlikhet och miljö till kriminalitet och livslängd.

I jämförelse med förra årets mätning har Sverige halkat ned från första till sjätteplats i årets upplaga. En stor del av förklaringen till att Sverige inte längre är etta är att fler länder deltar i årets upplaga av indexet – fyra av de fem länder som hamnar över Sverige är nya i årets mätning.    

Men Schweiz, som även var med förra gången, har klättrat från tredje till andra plats. Förra årets två, Storbritannien, har dalat till 13:e plats.

Sättet att mäta social utveckling har ändrat sig från fjolåret, då den första sammanställningen kom, vilket gör att det inte går att peka på exakt vad som gjort att Sverige halkat ned.

Av EU-länderna kommer Nederländerna högst på listan. Estland och Slovenien slår EU-jättar som Italien, Frankrike och Spanien

Ett av syftena med det nya indexet är att ta reda på huruvida ekonomiskt välstånd alltid leder till större framsteg även inom andra områden i samhället.

Superrika USA hamnar exempelvis på en 16:e plats. Och den köpkraftsjusterade BNP:n per person för listans etta, Nya Zeeland, är bara något högre än Sloveniens, som ligger på 18:e plats. Costa Rica, ett land med betydligt mindre resurser än många andra länder, hamnar på 25:e plats.

– Ekonomisk tillväxt leder inte automatiskt till sociala framsteg. Indexet visar att om vi ska tackla problem som fattigdom och ojämlikhet är ekonomisk tillväxt ensamt inte tillräckligt, sade professorn Michael Green, en av de ansvariga för indexet i en kommentar.

Dock visar indexet på ett påtagligt samband mellan rikedom och sociala framsteg.

Fredrik Haglund

Fredrik Haglund

Redaktör, Bryssel

Kommentarer

Kris
4 apr 2014 kl 3:51

Man fråga sig vad signifikansnivå på denna studie ligger på 100 på?
Lagom selektivt material, hur kan USA ha ett värde på 82;77 med 2 miljoner hemlösa, ingen offentlig sjukvård och arbetslöshet på 7.5%?.....

Christopher
4 apr 2014 kl 8:02

Vilseledande och tendentiös rubriksättning! Man har helt enkelt gjort en helt ny skattning, den 2013 använde en annan metod och Sveriges resultat då låg strax under 65 för att nu hamna på 87.

"Halkar ned"? Någon gillar att fokusera på det negativa för dem som bara läser rubriker, det är helt klart. Aftonbladetnivå, helt enkelt!

Fredrik Haglund
4 apr 2014 kl 10:42

Hej Christopher !

Rubriken pekar på att Sverige gått från första plats till plats nummer sex. Vi har tydligt redogjort för tänkbara orsaker till det. Men inte desto mindre kvarstår faktumet att Sverige har en sämre placering i år jämfört med förra året.

Vi har valt att kalla det för ”Sverige halkar ned...”, vilket är helt korrekt. Aftonbladet rubricerar samma nyhet som ”Ras för Sverige...”. Här finns en skillnad i ordval som inte är oväsentlig.

Rene' Bach
4 apr 2014 kl 10:49

livskvalite i Sverige är lika med noll !

nizze
4 apr 2014 kl 14:01

Ingen som vågar spekulera i orsakerna?
Ny mätmetod eller är det andra orsaker?