Svenskar minst negativa till EU-invandring

Publicerad: 15 dec 2014 kl 13:29

Sverige är det enda av sju europeiska länder där fler anser att invandrare från andra EU-länder på det stora hela är bra än tvärtom.

Sverige står ut när befolkningen i sju europeiska länder tillfrågades hur de ser på invandring, enligt en opinionsundersökning från YouGov. Det är det enda landet där en större andel av de tillfrågade anser att EU-migranter har en positiv effekt på landet än negativ.  

De tillfrågade svenskarna vill dessutom ställa mindre krav på EU-migranter än de i de övriga sex länderna.

Mest kritiska till EU-migrationens effekt är fransmännen.

Undersökningen visar dock att det finns ett stort stöd för att tuffare regler för personer som flyttar inom unionen. Bland annat vill en majoritet i alla sju länder att EU-migranter ska behöva bo i det nya landet minst ett år innan de kan få olika bidrag från värdlandets trygghetssystem. De vill även att migranterna ska ha ett jobb och kunna försörja sig för att de ska få flytta till ett annat EU-land.

Den största fördelen med EU-migration anser de tillfrågade vara att folk kan flytta och jobba där det finns ett underskott på högkvalificerad arbetskraft. Den största nackdelen ansåg de vara att ”folk kommer hit och gör anspråk på förmåner för sig och sina familjer”.

Fredrik Haglund

Fredrik Haglund

Redaktör, Bryssel

Kommentarer

Undrande realist
16 dec 2014 kl 19:19

Det är ett vackert drag att vara öppen gentemot sin omvärld men det är totalt orealistiskt tro att vi har kapacitet att ta emot och erbjuda ALLA som vill hit en dräglig och bra framtid. Även den s k högkvalificerade arbetskraften riskerar att hamna i jobb för vilka den är överkvalificerad. Vi har ganska gott om avfolkningsbygder i vårt land där man t o m river delar av bostadsbeståndet. Ska invandrarna flytta dit? Var ska de bo? Vad ska de jobba
med och tjäna sitt levebröd av? 13000 personer med permanent uppehållstillstånd (PUT)sitter år in och år ut på flyktingförläggningar i väntan på att bli utplacerade i olika kommuner samtidigt som det "väller" in nya sökande...
Vem får ihop den ekvationen?

Lever i verkligheten
17 dec 2014 kl 14:41

Kan inte annat än hålla med. Förstår inte hur den stora massan är så positiv till utvecklingen i landet. Det är så fruktansvärt laddat att tala om migration, samtidigt så sprider media i allmänhet en helt tokig bild på hur det faktiskt ser ut i landet. Vi kunde haft fri invandring, under förutsättning på att de som kommer hit kan försörja sig, inneha bostad osv. Vårt välfärdssystem räcker inte åt hela världen, det bara är så, vi måste börja prioritera oss själva snart. Jag tycker att prioritet borde ligga någon helt annanstans. T.ex ansvaret mot våra pensionärer som kanske har arbetat hela sitt liv för att få en pension som ligger under existensminimum. Där finns det plötsligt inga resurser, annars låter det "vi är ett rikt land...".

Tom Brunstorp
17 dec 2014 kl 18:49

Sverige leder ligan i naivitet.

judith
12 jan 2015 kl 13:30

Det är därför tror jag inte på några "opinions-undersökning" för det är så falskt! Om artikeln hade rätt, då hade inte SD fått över 13 % i det senaste valet!

Hd
13 jan 2015 kl 15:06

Undersökningen visar att Sveriges liberala migrationspolitik med tiden vinner folklig acceptans. Vid sidan av flertalet riksdagspartier är även organisationen Svenskt näringsliv positiv till nuvarande regler, knappast av idealistiska skäl utan för att få ett större arbetskraftsutbud. Invandring stärker landets ekonomi.

Pelle Plopp
19 jan 2015 kl 16:12

Ni som kommenterat verkar förvånade över dessa siffror? Varför skulle de inte stämma?
När folk bara får höra det som är positivt i en sak, så kommer också folk att bli mer positiva. Hade de negativa aspekterna lyfts fram i Sverige som i övriga länder, så hade siffrorna garanterat sett annorlunda ut även för Sverige.