IMF: Flyktingkris störst kostnad för Sverige

Publicerad: 20 jan 2016 kl 14:52

Sverige beräknas få störst utgifter för flyktingmottagandet i Europa men är även bland de länder som spås tjäna mest.

Enligt Internationella valutafonden IMF:s beräkningar kan kostnaderna för flyktingmottagandet i Sverige under 2016 uppgå till motsvarande en procent av bruttonationalprodukten, BNP. Det är den klart högst siffran bland de 19 europeiska länder som organisationen gjort prognoser för.

Rapportförfattarna skriver dock att dessa ”uppskattningar är mycket preliminär”.

Samtidigt är Sverige ett av de länder vars ekonomier på kort sikt beräknas växa mest. Detta på grund av exempelvis inkvartering av flyktingar och att arbetsmarknaden expanderar.

”De förväntade initiala effekterna på det sammanlagda BNP i EU är positiva men små med en mer betydande inverkan på de länder där flyktingströmmarna är koncentrerad”, skriver rapportförfattarna och syftar på Österrike, Tyskland och Sverige som är de tre EU-länder som tagit emot förhållandevis flest flyktingar.

Under nästa år räknar IMF med att BNP:n kommer att öka med 0,4 procent i Sverige – efter Österrike den största ökningen.

På längre sikt kommer den ekonomiska inverkan enligt IMF att bero på hur snabbt flyktingarna kommer in på arbetsmarknaden i de respektive länderna.

Om en sådan integration fortlöper framgångsrikt kan BNP i Österrike, Sverige och Tyskland år 2020 bli mellan 0,5 och 1,1 procent högre än om länderna inte hade tagit emot några flyktingar.

Fredrik Haglund

Fredrik Haglund

Redaktör, Bryssel

Kommentarer

Johan Krüger Haglert
20 jan 2016 kl 19:08

I Sverige hade vi 162 000 asylsökande, runt 75% får väl asyl kan det är kanske först efter att man har dragit bort de som skall flytta på sig p.g.a. dublinförordningen eller som drar tillbaka sin ansökan / man inte vet var de finns längre.

För 2015 fick fler uppehållstillstånd som anhöriga än genom asyl.

Så vad kan det innebära egentligen? 250 000 pers för 2015?

Isf upp 2.5% av befolkningen och om integrationen blir framgångsrik 0.5-1% högre BNP fem år senare?

Var ju ett jävla klipp ..

Eller m.a.o. om de klarar upp att nå upp till 20-40% av svenskarnas nivå.