Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Vasco Cordeiro, ordförande i Europeiska regionkommittén är en av fyra undertecknade till denna debattartikel.

Debatt: Ingen får lämnas efter i den gröna omställningen

Vasco Cordeiro m.fl. 26 april 2023

Från avsides belägna regioner till tätbefolkade städer måste EU:s gröna politik förankras lokalt för att få ett framgångsrikt genomslag. Kommuner och regioner måste dock bli lyssnade till på både nationell och europeisk nivå och ges förutsättningar för att bidra till omställningen. Ingen ort och inga människor får lämnas på efterkälken i EU:s omställning till klimatneutralitet. Kirunadeklarationen som undertecknas nu på fredag är ett bevis för denna ambition. Det skriver Vasco Cordeiro, ordförande i Europeiska regionkommittén, Anders Henriksson (S), ordförande, SKR, Anders Knape (M), ordförande, svenska delegationen till Europeiska regionkommittén och Mats Taaveniku (S), kommunalråd, Kiruna.

När politiska beslutsfattare talar om de stora åtgärder som EU behöver genomföra för att uppfylla sina klimatmål fokuserar de ofta på större städer. Men omställningen till en grönare framtid kräver insatser i hela Europa, i alla regioner och kommuner, även i de mest avsides belägna regionerna. För att uppnå målen i den europeiska gröna given är glesbefolkade regioner lika betydelsefulla som storstadsområden. 

Dessa regioner är dessutom särskilt sårbara för effekterna av klimatkrisen: i Arktis stiger temperaturen upp till tre gånger snabbare än i resten av världen, och ö-regioner är mer utelämnade åt naturkatastrofer som stigande havsnivåer och extrema väderförhållanden, som kraftiga stormar och torka, ger upphov till.

Det går samtidigt att hitta många inspirerande exempel på omställning och anpassning till klimatförändringarna i avsides belägna regioner. Båda Kiruna i svenska Norrbotten och portugisiska Azorerna i Atlanten har unika naturresurser som kan göra dem till föregångare i den gröna omställningen, samtidigt som avståndet mellan dem är över 4 000 kilometer. Mycket händer redan men det finns många fler möjligheter kvar att utforska. 

Azorerna använder sina lokala förnybara energikällor och producerar för närvarande omkring 40 procent av sin el från förnybara energikällor, varav 60 procent kommer från geotermisk energi. I region Norrbotten kan den senaste tidens upptäckt av sällsynta jordartsmetaller ge Europa viktiga råvaror som behövs i elfordon och vindkraftverk. Utvecklingen behöver dock balanseras i förhållande till lokala och regionala behov, i norra Sverige finns fler olika intressen kring markanvändning.

Avsides belägna regioner i Europa har samma behov av funktion när det gäller infrastruktur, utbildning och transport och likartade utmaningar som kräver en gemensam europeisk strategi för en grön, digital och i slutändan hållbar framtid.

Säkerställande av territoriell, social och ekonomisk sammanhållning

EU-medlen måste stödja varje regions unika potential som drivkraft för hållbar utveckling, två viktiga verktyg är kompetens- och sammanhållningspolitiken i unionen. Arbetstagarnas kompetenshöjning och omskolning för högkvalitativa arbetstillfällen i den gröna och den digitala ekonomin står i centrum för Europaåret för kompetens 2023 och är avgörande framtidsfråga. 

Vidare har EU:s sammanhållningspolitik en grundläggande roll när det handlar om att övervinna allvarliga strukturutmaningar och förbättra medborgarnas dagliga liv runt om i Europa, exempelvis genom Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF+) och Fonden för en rättvis omställning (FRO). 

Region Norrbotten erhåller medel från EU:s fond för en rättvis omställning till stöd för utfasningen av fossila bränslen inom bland annat stålindustrin. Dessutom mottar över 100 projekt i Norrbotten stöd från sammanhållningsfonderna. Från kompetensutveckling till lokala nätverk är det i liten och lokal skala som medborgarna bör kunna ta del av fördelarna med gemensamma europeiska insatser.   

Samarbete med lokala och regionala myndigheter

Alla regioner i Europa har sina särdrag och särskilda behov, något som EU-lagstiftningen behöver utgå ifrån. Ett exempel på detta går att se genom EU:s klimat- och miljölagstiftning. För att denna ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt måste den ta hänsyn till lokala förhållanden. Åtgärder som rör återställande av naturen eller rening av avloppsvatten fastställs bäst tillsammans med lokala och regionala myndigheter.

Från avsides belägna regioner till tätbefolkade städer måste EU:s politik förankras lokalt för att få ett framgångsrikt genomslag i olika delar av kontinenten. Kommuner och regioner kan genomföra och leda den gröna omställningen tillsammans med lokala och regionala aktörer.  Genom politiska prioriteringar bidrar kommuner och regioner till klimatarbetet i både egna verksamheter och samhället i stort. Förutom viktiga roller som verksamhets­utövare och myndighet är kommuner och regioner stora samhällsaktörer som kan underlätta näringslivets och stödja medborgarnas omställning

Kommuner och regioner måste dock bli lyssnade till på både nationell och europeisk nivå och ges förutsättningar för att bidra till omställningen genom nödvändiga medel och infrastruktur.

Europeiska regionkommittén företräder EU:s lokala och regionala myndigheter, från små landsbygdskommuner till stora regioner. Kommitténs ledamöter – regionala ledare, borgmästare och lokala och regionala fullmäktigeledamöter – är eniga om att beslutsfattare på alla nivåer måste påminnas om att ta vederbörlig hänsyn till denna mångfald. Ingen ort och inga människor får lämnas på efterkälken i EU:s omställning till klimatneutralitet. Kirunadeklarationen är ett bevis för denna ambition.

Vasco Cordeiro, ordförande i Europeiska regionkommittén

Anders Henriksson (S), ordförande, Sveriges kommuner och regioner

Anders Knape (M), ordförande, svenska delegationen till Europeiska regionkommittén

Mats Taaveniku (S), kommunalråd, Kiruna

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret