”Lätta droger” är inte beroendeframkallande

<p>Det var med en knapp majoritet som Europaparlamentet i går antog sina rekommendationer till nytt program för EU:s drogpolitik 2005-2012.
– Det är drogliberalt när man skiljer mellan ”lätt” och ”tung” narkotika, säger Inger Segelström (s) i en kommentar. De svenska moderaterna som också är kritiska till beslutet lyckades till sist få med sig sin stora partigrupp EPP-ED.</p>

Parlamentet menar vidare att medlemsstaternas repressiva och förbjudande politik är maktlös när det gäller att bekämpa narkotikahandeln. Ett gemenskapsprojekt bör dras igång för att införa alternativa påföljdsmetoder, så att narkotikabekämpningen inte inriktas endast på fängelsestraff.
Uppgifter i den årliga rapporten för 2003 från övervakningscentrumet i Lissabon anger att cannabis förblir den mest använda drogen i EU, med rapporter från många länder om att mer än 20 procent av befolkningen någon gång nyttjar denna drog. En försiktig uppskattning skulle kanske vara att minst en av fem vuxna i EU har provat drogen. Indikatorer visar att cannabisbruket har ökat inom EU, även om ökningen avstannat i vissa länder. Men stagnationen har då skett på något som måste anses vara historiskt höga nivåer.
Enligt Europol rapport om den organiserade brottsligheten är narkotikaproduktion och narkotikahandel fortfarande den viktigaste verksamheten för kriminella grupper inom EU. Inget annat område inom den organiserade brottsligheten är så vinstgivande.