Frankrike skrotar plan på koldioxidskatt

Den franska regeringen överger planerna på att införa en koldioxidskatt. Regeringen menar istället att EU måste fatta ett gemensamt beslut innan Frankrike kan anta skatten. Ett EU-förslag om en gemensam skatt på området väntas redan i april.

Planerna på en koldioxidskatt har väckt stort motstånd från fransmännen. Beskedet om att den franska regeringen överger planerna på skatten kommer bara två dagar efter att regeringspartiet UMP åkt på en brakförlust i regionvalen. Av 26 franska regioner avgick UMP med seger endast i Alsace.

Den franske presidenten Nicolas Sarkozy tycks ha gjort en missbedömning i att hoppas på att locka gröna väljare till sig genom koldioxidskatten och efter förlusten i regionsvalen ser han ut att ta nya vägar för att nå fram till väljarna. Beskedet att Frankrike släpper koldioxidskatten kommer tillsammans med en uppmaning om att EU gemensamt borde införa en koldioxidskatt:
– Alla beslut som tas ifråga om hållbar utveckling måste analyseras utifrån hur det påverkar vår konkurrenskraft, sade den franske premiärministern Francois Fillon under ett möte med center-högerledamöter, uppger Financial Times.
– Vi vill att besluten ska fattas tillsammans med andra europeiska länder, annars kommer vi se en nedgång i vår konkurrenskraft, fortsatte Francois Fillon.

EU:s skattekommissionär Algirdas Semeta väntas i april lägga fram ett förslag om en gemensam koldioxidskatt. Men en EU-gemensam om koldioxidskatt är kontroversiell och svårgenomförbar.

För att skatten ska bli verklighet måste alla EU-länder sluta upp bakom den, men flera länder är uttalade motståndare till en sådan skatt. Förslag på en gemensam koldioxidsatt har också avvisats flera gånger under de senaste decennierna. När Semeta väl lägger sitt förslag på bordet väntas han därför försöka hitta minsta gemensamma nämnare.

Bland EU-länderna har Sverige, Danmark och Finland en koldioxidskatt som infördes gemensamt i början av 1990-talet. Den franska koldioxidskatten skulle enligt planen ha trätt i kraft redan den 1 januari i år, men efter att Franskrikes förvaltningsdomstol fastställt att lagen bröt mot konstitutionen genom att den undantog storindustrin från lagstiftningen, sköts den upp sex månader för att ett omarbetat lagförslag skulle kunna tas fram. Nu uteblir skatten alltså helt och hållet.