Annons

Lena Ek och Marit Paulsen under tisdagens presskonferens.

Bild: Linn Eriksson

Hoppa till artikelns andra spalt.

”Glöm olivoljesjöarna och smörbergen”

EU:s framtida jordbrukspolitik står inför stora förändringar och en ny jordbrukspolitik behöver utformas, det tycker EU-parlamentarikerna Marit Paulsen (FP) och Lena Ek (C) som däremot inte är överens om hur det ska göras.
– Jag är övertygad om att jordbruksutskottets budget kommer att halveras, sa Marit Paulsen medan Lena Ek hoppas att den ska ha samma omfattning som idag.

På tisdagens presskonferens i Östermalmshallen sa George Lyon, liberaldemokratisk EU-parlamentariker från Skottland, att EU står inför stora förändringar. Stora befolkningsökningar som leder till större efterfrågan på mat är en av EU:s framtida utmaningar, liksom även klimatförändringarna.
– För att möta behoven måste mer mat produceras med mindre resurser. Jag tror inte att utmaningarna någonsin har varit större, sa Lyon.

Bakom kaffekoppar och kamerablixtar höll Marit Paulsen, vice ordförande i jordbruksutskottet, med om att stora utmaningar är att vänta och att jordbrukspolitiken idag är mycket mer utsatt.
– Glöm olivoljesjöarna och smörbergen, det är inte längre en realitet. Vi hanterar inte våldsamma överskott längre.

Marit Paulsen hävdade även tydligt att hon inte tycker att jordbruksutskottets nuvarande budget ska behållas i framtiden utan pläderade för en kraftig minskning.
– Jag är övertygad om att budgeten kommer att halveras, men jag är nog också ensam om att tro det, sa Paulsen som också beskrev dagens livsmedelsreserver som relativt knappa vilket skulle innebära att en rejäl torka eller översvämning skulle påverka varenda livsmedelsbutik.
– Plötsligt är matmarknaden global på ett sätt som vi har svårt att föreställa oss och med alla dessa miljöproblem så är det klart att pengarna kan användas, men jag tror inte att EU-medborgarna är beredda att betala, sa hon.

Och budgetens framtida storlek bildar en spricka i Paulsens och Eks gemensamma vilja att förändra utskottet. Både Lena Ek och George Lyon vill att jordbruksutskottets ska behålla budgetstorleken som finns idag.
– Men vi måste skilja på de nya utmaningarna och de traditionella jordbruksstöden, sa Lena Ek som även tror att jordbruksstöden kommer att gå ner.
– Det är en gammaldags jordbrukspolitik. Innehållet i budgeten måste bli annorlunda, fortsatte hon.

Paulsen har skrivit ett betänkande för en femårsplan för djurskyddet i Europa och beskriver kraven från EU-medborgarna som annorlunda idag. De vill ha glada grisar och öppna landskap.
– Vi är på rätt väg idag, det är inget tvivel om det. Men ett av de stora detaljproblemen är hur vi ska kunna skapa ett försäkringssystem för bönderna när priserna kommer att gå upp och ner mycket mer än vad jordbrukarna är vana vid att de gör. Man får inte glömma bort att bönderna bedriver fruktansvärt små företag, sa Paulsen.

Parlamentarikerna framhävde också att genomföra förändringar i jordbruksutskottet är svåra att genomföra då Sverige har en väldigt annorlunda syn på jordbrukspolitiken än de flesta andra länder i Europa.
– Det är tydligt att om det kommer en revolution så är den inte intern, sa Marit Paulsen som också efterlyste ett större samarbete med fack- och näringslivsorganisationer.
– Som förhållandena ser ut idag är det underligt att de inte har gett sig in i debatten. Alla parter borde vara med eftersom vi inte bara diskuterar bonden utan många komponenter är med. Miljö, klimatförändringar, kulturarv och ny energi, det är utmaningar som alla borde intressera sig för.