Laval-lagen prövas igen

En ny KU-prövning väntar Laval-lagen. Under onsdagens riksdagsomröstning fick oppositionen igenom att Laval-lagen återigen granskas av konstitutionsutskottet. De anser att lagen strider mot grundläggande fri- och rättigheter.

Det blir andra gången som den omdiskuterade Laval-lagen tas upp av KU, som förra gången avslog begäran efter yttrande från Lagrådet. På oppositionens begäran ska konstitutionsutskottet granska om lagförslaget bryter mot de grundläggande fri- och rättigheterna. Om så blir fallet får lagen vila i tolv månader innan riksdagen behandlar lagen igen.

Bakgrunden till Laval-lagen ligger i den två år gamla domen från EU-domstolen som konstaterar att en facklig blockad av ett lettiskt bygge i Vaxholm strider mot EG-rätten. Regeringens lagförslag har mött hård kritik och oppositionen har sagt att de ämnar riva upp lagen om de vinner höstens val.