Lavallag skjuts inte upp

Den omdiskuterade Lavallagen som ska reglera vad fackföreningar kan kräva för villkor för utländska löntagare i Sverige kommer inte att skjutas upp.

I morgon väntas riksdagens konstitutionsutskott, KU,  avvisa oppositionens krav att regeringens förslag till den så kallade Lavallagen ska skjutas upp. Det står i praktiken klart sedan lagrådet i förra veckan inte fann lagligt stöd för oppositionens krav att skjuta upp behandlingen i ett år.

Att Alliansens KU-ledamöter kommer att följa lagrådet ser Per Bill (M), vice ordförande, i KU som självklart.
– Detta ärende är nog det som i svensk historia behandlats flest gånger hos lagrådet, hela tre gånger. Så det finns ingen som helst diskussion. Det här är en juridisk fråga om minoritetsskydd i grundlagen och inte en politisk, säger Per Bill.

Hur den rödgröna oppositionen kommer att ställa sig vid tisdagens omröstning i KU är inte klart. De väntas lämna in ett särskilt yttrande.
– Jag vill inte föregripa beslutet men historiskt har KU alltid följt lagrådet. Det är mycket troligt att det blir ett nej, säger Berit Andnor (S), ordförande i KU, till Europaportalen.

Oppositionen har länge hävdat att den föreslagna lagen bryter mot föreningsfriheten eftersom den allt för mycket begränsar den fackliga rätten till stridsåtgärder. Enligt lagförslaget får inte ett fackförbund vidta stridsåtgärder, när det gäller löntagare från andra EU-länder som tillfälligt utför jobb i Sverige, i andra fall än för att säkerställa att de anställda uppnår minimilön. Skulle en fackförening strida för bättre villkor än så blir åtgärden olaglig. Arbetsgivaren är dock inte förhindrad att betala en högre lön.

KU avgör huruvida grundlagens rätt för politiska minoriteter att skjuta upp vissa riksdagsbeslut kan användas eller ej.  Riksdagen kan komma att rösta om lagen senare i veckan.