Chaufförer som äger sina lastbilar kan komma att få köra upp till 70 timmar i veckan.

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Tokiga förslag om småföretag

Små och medelstora företag har blivit ett mantra inom EU, en dogm för att lösa alla upptänkliga problem. Men flera av förslag är milt sagt ogenomtänkta. Det skriver vänsterpartisten Billy Eriksson.

Små och medelstora företag har blivit ett mantra inom EU, en dogm för att lösa alla upptänkliga problem. Retoriskt upprepas det med gökurets regelbundenhet i tal efter tal.

I ett förslag från EU-parlamentets budgetutskott anförs nu att rymdfrågorna bör lyftas och förses med en egen budgetpost framöver. Dessa anses bli nyckelsektorer inom EU, och det ger särskilt små och medelstora företag rikliga möjligheter att etablera sig, skriver man. I rymden!

Man skulle önska sig en något bättre förklaring. Men sådana behövs inte – för dem som säger sig vilja gynna de små och medelstora företagen.

I den misslyckade Lissabonstrategin som nu löpt ut höftade EU till med – som man brukar göra – att 25 procent av de små och medelstora företagens administrativa bördor ska elimineras. Utan reflektion över konsekvenserna. Och EU-kommissionen har aktivt tagit sig an detta.

Alldeles nyligen röstade EU-parlamentet för ett förslag från kommissionen om att småföretag inte ska behöva upprätta årsbokslut och inte behöva ha revisorer. Med tanke på att dessa företag inte ägnar sig åt gränsöverskridande verksamhet så finns det knappast några skäl till att EU-reglera verksamheten. Och just inom småföretagarsektorn är skattefusket omfattande. I Sverige handlar det om ett svinn på cirka 100 miljarder kronor årligen. Beslutet underlättar precis inte kontrollen från Skattemyndigheternas sida.

Kommissionen vill också att små och medelstora företag ska slippa göra skriftliga riskvärderingar om arbetsmiljön. Men hallå, det är väl just inom de små och medelstora företagen som arbetsmiljön är som sämst.

Det kanske mest tokiga förslaget som nu ligger på bordet är att undanta de chaufförer som själva äger sina tunga lastbilar från de viloregler som finns. De ska kunna köra utan att sänka farten uppemot 70 timmar i veckan, mot 48 timmar som gäller i dag. Dessa kommer att utgöra en livsfara, inte bara för sig själva, utan även för andra.

Klarar inte ensamägarna den tuffa konkurrensen så bör de nog söka jobb inom ett ordinärt åkeri. Ingen skulle acceptera att en busschaufför som äger sin egen buss skulle ges rätt att tumma på säkerhetsreglerna och riskera somna framför ratten. Men tyvärr tycks det finnas en knapp majoritet för förslaget i parlamentets sysselsättnings- och sociala utskott.

Exemplen ovan ligger i fas med den EU-ideologi som går ut att avreglera och liberalisera marknaderna maximalt, som i sin tur leder till utförsäljning av offentlig verksamhet till privata intressen. När EU gör neddragningarna av de offentliga medlen till ett verktyg i konkurrensen mellan staterna, så blir det frestande att sälja ut offentlig egendom. Och i de privatiserade verksamheterna är det fackliga engagemanget som svagast.

I Sverige har den fackliga organisationsgraden minskat kraftigt de senaste 10 åren. Och värre lär det bli med fortsatt liberalisering och privatisering, som är två sidor av samma mynt.

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.