EU-politiker vill reglera arbetstiden för egenföretagare som kör långtradare.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Egenföretagare kan få reglerad arbetstid

Egenföretagare som kör långtradare ska omfattas av samma arbetstidsregler som anställda chaufförer. I alla fall om Europaparlamentet går på sysselsättningsutskottets linje.

Utskottets ledamöter röstade i frågan på onsdagen och tycker att reglerna ska vara lika inom EU för konkurrensens och säkerhetens skull.
– I dag går ju transporterna tvärs över Europa och det är viktigt att alla omfattas av arbetstidsdirektivet, inte minst ur säkerhetssynpunkt, säger Olle Ludvigsson (S) som sitter i utskottet, till Europaportalen.

Enligt ett tidigare direktiv från 2002 skulle egenföretagare inkluderas i arbetslagstiftningen automatiskt från och med förra året om inte kommissionen kom fram till något annat. Det gjorde kommissionen, som föreslog ett undantag från arbetstidsreglerna för egenföretagare. Däremot ville man att det skulle stå alla medlemsländer fritt att ha egna, strängare regler kring exempelvis nattkörning.

Men utskottets rödgröna ledamöter röstade alla för ett inkluderade, med siffrorna 30 för och 19 emot.  Olle Ludvigsson (S) är nöjd.
– Det är en viktig fråga och förra gången förlorade vi med en röst. Nu hade vi skaplig majoritet och det känns bra, säger Ludvigsson (S) till Europaportalen.

Frågan är känslig; på inget annat område är egenföretagares arbetstider reglerade på EU-nivå. Även om lagstiftningen i sig är smal kan den vara principiellt viktig. Europaparlamentet ska ta ställning i frågan i juni.