Européer omedvetna om förlusten av biologisk mångfald.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-invånare omedvetna om global ödesfråga

Trots att förlusten av biologisk mångfald är ett allvarligt miljöproblem har invånare i unionen låg kunskap om vad det innebär. Nu vill EU-kommissionen sätta fokus på frågan.

Den biologiska mångfalden är på drastisk tillbakagång i världen. Under de senaste århundradena har den totala ytan skog minskat med 40 procent, och bara under det förra århundradet minskade våtmarkerna med hälften. Detta samtidigt som drygt en tredjedel av de arter som bedömts av experter anses vara utrotningshotade. Förlusten av biologisk mångfald är ett allvarligt miljöproblem, men har hamnat i skuggan av klimathotet.

– Biologisk mångfald är den naturliga motor som vår framtid är beroende av och vi måste lära oss att hantera den varsamt, sade EU:s miljökommissionär Janez Potočnik vid lanseringen av den nya kampanjen som ska öka kunskapen om förlusten av biologisk mångfald bland invånarna.

För trots att förlusten av biologisk mångfald är ett allvarligt miljöproblem är kunskapen om vad biologisk mångfald är låg bland EU-invånarna. En Eurobarometerundersökning visar att endast dryga 40 procent av befolkningen vet vad biologisk mångfald är, och att knappt en tredjedel ansåg sig väl informerade om förlusten av biologisk mångfald.

Under året ska en ny konvention om biologisk mångfald förhandlas fram. De mål som tidigare satts upp har misslyckats. Enligt EU:s plan för biologisk mångfald skulle förlusten inom unionen ha stoppats till i år. EU:s miljöministrar beslutade istället att EU nu ska sikta på att stoppa förlusten av biologisk mångfald och göra försök att återupprätta den fram till 2020.

Precis som att det finns forskning som visar att klimatförändringarna kommer leda till höga kostnader finns också studier som visar att världen kan förlora sju procent i tillväxt till 2050 om inte trenden vänds.