Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-politiker vill ha en mer social strategi

Konkreta mål för fattigdomsbekämpning och en mätbar jobbpolitik ska ta medlemsländerna ur krisen. Det tycker ledamöterna i Europaparlamentets utskott för sysselsättningsfrågor som på onsdagen diskuterade den nya superstrategin EU2020.

Under våren pågår en diskussion i EU om hur länderna ska tas sig ur den ekonomiska krisen med hjälp av en samlad strategi kallad EU2020. Strategin som börja gälla nästa år ska antas under 2010.

Utskottsledamöterna i Europaparlamentet föreslog på onsdagen att EU-kommissionens ursprungsförslag att minska andelen fattiga med 20 miljoner, ett mål som ströks av stats- och regeringscheferna vid EU:s toppmöte i mars, åter ska vara en del av planen.

Vidare vill utskottet att EU ska införa en ungdomsgaranti som ger unga rätt till utbildning eller jobb efter fyra månaders arbetslöshet. Man vill också se en fastställd minimiinkomst på 60 procent av respektive lands medianinkomst och minimilöner på 60 procent av genomsnittslönerna för varje bransch.

Ledamöterna upprepade även ett gammalt krav på att få vara mer delaktiga i arbetet med att ta fram mål och verktyg för nya arbetsmarknadsstrategier. Mål som de vill ska ges än mer effektiv styrning än vad den så kallade öppna samordningsmetoden hittills har åstadkommit. De krävde också att Europaparlamentet ska få tillgång till handlingar, möten och delta i arbetet med att utvärdera utvecklingen av de nya planerna.

EU2020 ska stärka EU-ländernas ekonomi, skapa sysselsättning och ge en högre tillväxt samtidigt som EU uppnår sina klimatmål. Fler medborgare ska ha en universitetsexamen, arbetsmarknaden öppnas upp för grupper som i dag saknar tillträde och medlemsländerna ska satsa mer på grön teknik.

Av utskottets ledamöter röstade 26 för förslaget, 16 emot och 2 lade ner sina röster. Europaparlamentet tar ställning till utskottets förslag i juni. Då närmar sig också det toppmöte där EU-ländernas stats- och regeringschefer ska anta riktlinjerna för reformerna som ska vägleda 2020-strategin. Därefter kommer kommissionen löpande att lägga förslag som behandlas av ministerrådet och Europaparlamentet.