Piratpartister samlas i Bryssel i helgen för att skapa ett internationellt nätverk.

Piratpartister samlas i Bryssel i helgen för att skapa ett internationellt nätverk.

Christian Engström och Samir Allioui, piratpartister i Sverige respektive Holland.

Christian Engström och Samir Allioui, piratpartister i Sverige respektive Holland.

Piratpartister samlas i Bryssel i helgen för att skapa ett internationellt nätverk.Christian Engström och Samir Allioui, piratpartister i Sverige respektive Holland.

Pirater från hela världen bildar nytt internationellt nätverk

Piratpartister från hela världen samlas i helgen i Bryssel för att skapa ett globalt Piratparti. Frågor som Acta-avtalet och den personliga integriteten står högt på agendan under helgens möte där majoriteten av deltagarna är unga män med IT-kunskaper.

Samir Allioui gör sig redo för att åka till Bryssel. Väskorna är packade och det är bråttom. Som ordförande för Piratpartiets internationella nätverk är det viktigt att han är på plats i tid till nätverkets historiska första möte.
– Jag ska göra det pirater är bra på: dela med sig av kunskap till andra, säger han.

I helgen träffas uppemot 70 piratpartister från hela världen i Bryssel för att bygga upp ett internationellt nätverk. Pirate Party International (PPI) skapades 2006 i Sverige men får inte förrän nu sina första stadgar som organisation.
– Det är dags att göra nätverket demokratiskt och låta medlemmarna välja sina företrädare, säger Samir Allioui.

Samir Allioui är vad som har kommit att ses som den typiska piratpartisten. Han är man, 27 år och arbetar med IT-frågor. För närvarande är han en av två PPI-ordföranden, men ställer inte upp till omval vid helgens kongress. Allt krut satsas på det holländska valet där Samir Allioui är huvudkandidat för Piratpartiet. Han tror att de har en bra chans att få en plats i parlamentet, eftersom det räcker med 0,67 procent av rösterna.

PPI fungerar som en kontaktorganisation för alla piratpartier i världen. Det finns ett piratparti i drygt 40 länder, men många är fortfarande bara en pappersprodukt utan större verksamhet. Mötet i Bryssel ska föra piraterna närmare varandra och förhoppningsvis skapa nya samarbeten, säger EU-parlamentarikern Christian Engström (PP).

Han är den ende piratpartisten hittills som har valts in i en demokratisk församling i ett nationellt val och kommer att hålla inledningsanförandet när kongressen börjar på fredag. Han var själv i Holland för några veckor sedan, men i övrigt har det internationella samarbetet varit begränsat, säger han.

Att nätverket ännu är i sin linda är tydligt. Alla delegater tar sig till Bryssel på egen bekostnad och Christian Engström vet ännu inte om det finns en färdig agenda. Men det existerar en stark gemenskap mellan de olika ländernas medlemmar. Frågor som Acta-avtalet och den personliga integriteten förenar dem.
– Alla piratpartier har uppstått underifrån. Partiprogrammen i alla länder är i princip identiska, men inte för att det finns en formell samordning utan för att problemen och frågorna vi tar upp är lika överallt, säger Christian Engström.

Fortfarande är de aktiva också relativt lika. Av de 13 personer som ställer upp till valet av styrelse i helgen är alla män och majoriteten studerar eller arbetar med IT och matematik. Samir Allioui säger att det fortfarande är mansdominerat på internationell nivå, men att det finns en del kvinnor som är aktiva. Till exempel Sveriges Amelia Andersdotter, som ännu inte har fått tillträda som EU-parlamentariker. Sverige fick två extra platser i och med Lissabonfördraget men processen drar ut på tiden, bland annat på grund av att president Nicolas Sarkozy mixtrar med de extra ledamöter som ska till från Frankrike.
– Det är vedervärdigt att se hur demokratiska principer får stå tillbaka för maktspel. Och det finns ingen öppenhet i processen. Det är sådant Piratpartiet vill bekämpa, säger han.

Kongressen kan följas, i vanlig ordning när det handlar om Piratpartiet, på nätet. Där kommer även delegater från andra delar av världen att kunna rösta om stadgar och nya styrelseledamöter. Men målet med den första kongressen är inte storslagna planer om att erövra alla jordens parlament.
– Det främsta syftet är att träffa varandra. Det blir ju lättare att kommunicera om man har träffats i verkligheten, säger Christian Engström.