Annons

Sverige lyfter fråga om alternativa mötesformer

EU måste kunna hålla möten trots resesvårigheter. Det anser den svenska regeringen, som på måndagen lade ett förslag vid ministerrådsmötet i Luxemburg om utökad användning av informationsteknologi.

Möten på EU-nivå måste kunna hållas även om resemöjligheterna är begränsade. Det anser Sverige som vid EU-ministrarnas möte i Luxemburg på måndagen föreslog att EU utreder möjligheterna om att i större utsträckning använda olika typer av informationsteknologi vid EU-möten.
– Alternativa mötesformer är viktigt ur krishanteringssynpunkt men även för att värna klimatet, sade EU-minister Birgitta Ohlsson i ett uttalande.

Behovet av nya mötesformer har blivit aktuellt efter de omfattande flygstoppen i samband med vulkanutbrottet på Island. Ett alternativ skulle vara konferenser via internet, men det anses ännu inte fungera tillräckligt bra och behöver utvecklas.