Annons

EU-parlamentet vill att kommissionen hårdare ska övervaka att reglerna för djurhållning efterlevs.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Hårdare tag mot djurplågeri

Skadlig antibiotika i djurfoder har minskat men fortfarande behövs fler inspektioner för att kontrollera att djurskyddslagstiftningen efterföljs, det har EU-parlamentet slagit fast.

Under onsdagens diskussion i EU-parlamentet om de nya reglerna för djurens välbefinnande var ledamöterna eniga om att det behövs fler inspektioner samt hårdare straff för dem som inte uppfyller kraven.

Parlamentarikerna vill se en gemensam grundläggande nivå för djurskyddet i EU men är också angelägna om att se till så de nuvarande reglerna efterlevs ordentligt. Därför bör kommissionen få mer pengar till att kontrollera genomförandet av lagstiftningen.

Det är den svenska EU-parlamentarikern Marit Paulsen (FP) som står bakom
utvärderingen av EU-kommissionens handlingsplan för djurs välbefinnande
2006–2010. På onsdagen antog parlamentet Paulsens betänkande om djurskydd med stor
majoritet.

– Jag är överväldigad över att mitt nytänkande tagits emot på ett sådant
fantastiskt sätt, säger Marit Paulsen.

Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka användningen av djurhälsoprodukter ytterligare samt att ta fram ett förslag på en allmän djurskyddslagstiftning för EU.