Angela Merkel står i centrum för dagens toppmöte.

Bild: Europeiska Rådet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Retorik och allvar präglar kvällens toppmöte

Tyskland och Frankrike har skärpt tonläget inför kvällens toppmöte mellan EMU-länderna.

Fredagskvällens toppmöte mellan EMU-länderna har två punkter på dagordningen. Att formellt godkänna räddningspaket till Grekland och att diskutera lärdomarna av den grekiska krisen. En övergripande fråga är hur EU ska hantera liknade situationer i framtiden. 

Mötet ger också EU-kommissionen en unik möjlighet att stämma av den politiska viljan inför nästa veckas presentation av åtgärder för att få en ökad samordning mellan EMU-länderna. Det spekuleras i att kommissionen vill att länderna ska tillåta EMU-ländernas finansministrar att förhandsgranska nationella budgetar och att de länder som missköter sig ska straffas med mindre EU-bidrag. Omvänt ska länder som har goda finanser få bättre villkor hos exempelvis Europeiska Investeringsbanken.

Efter veckans svåra kravaller i Aten och Portugals och Spaniens allt trängre ekonomiska läge, kunde den politiska tidpunkten inte varit bättre för att slå mot finansmarknaden och fördjupa integrationen mellan EMU-länderna. Det är också den ton som präglar det brev som Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozy skrivit inför kvällens toppmöte.

I brevet ligger fokus på skärpta regler för finansmarknaden, i synnerhet för ratinginstitut som värderar ländernas statsskulder, men även för banker och EMU-länder som missköter sin ekonomi. De tysk-franska ledarna uppmanar regeringarna i EMU-länderna att bevara valutasamarbetets styrka och stabilitet och att vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika en upprepning av dagens kris. Konkret föreslås förstärkt finanspolitisk övervakning inom euroområdet, bland annat genom effektivare straff och sanktioner för länder med alltför stora underskott. Samarbetet inom G20-länderna lyfts fram som ett viktigt spår för att få ett internationellt regelverk på plats. Tyskland och Frankrike vill också ge EU:s statistikmyndighet starkare befogenheter att få insyn i enskilda länders ekonomier. 

Den svenska regeringen ser på avstånd med oro på vad kvällens möte kan leda till, i synnerhet om det blir marknaden och inte misskötta statsfinanser som får bära hundhuvudet. Men som en initierad EU-diplomat som inte vill bli namngiven säger till Europaportalen, så är politisk retorik en sak och vad som sägs i toppmötets slutna rum oftast en annan sak.