Andelen fattiga i EU ska minska med 20 miljoner de kommande tio åren.

Bild: WFP

Hoppa till artikelns andra spalt.

Enighet om nya fattigdomsmål

I dag träffades EU:s arbetsmarknads- och socialförsäkringsministrar för en sista diskussion om EU2020-strategin innan regeringscheferna möts i mitten av juni.

På dagordningen stod flera viktiga punkter om sysselsättning, social integration, utbildning och fattigdomsbekämpning. Ministrarna antog bland annat en gemensam riktning för medlemsländernas arbetsmarknadspolitik. För Sveriges del ingicks inga uppseendeväckande överenskommelser utan ministrarna betonade vikten av att kvinnor förvärvsarbetar, ett förbättrat utbildningssystem, bättre utbildningsresultat och en ökad social delaktighet. Riktlinjerna för sysselsättningspolitiken ska tillsammans med den ekonomiska politiken ligga till grund för genomförandet av tillväxtstrategin EU2020.

Även fattigdomsbekämpning i medlemsländerna diskuterades och ministrarna enades om att 20 miljoner människor ska lyftas ur fattigdom fram till 2020.
- Vi kommer att lämna vidare ett tydligt budskap till det Europeiska rådet om ett ambitiöst mål som fokuserar på både fattigdom och deltagande på arbetsmarknaden. Det är en mycket viktigt för Sverige att ha ett gemensamt mål som fokuserar på utanförskapet i EU, säger Cristina Husmark Pehrsson, socialförsäkringsminister som deltog i mötet.

Medlemsländernas regeringschefer förväntas komma överens om riktlinjerna den 17 juni.