Euro-amerikansk oenighet inför G20-möte

Att slösa eller spara – det ser ut att bli stridsfrågan när ledarna för världens största ekonomier träffas för G20-mötet i Toronto de kommande två dagarna. När EU och de europeiska ledarna drar åt svångremmen för att komma tillrätta med stora statsskulder och budgetunderskott vill USA:s president Barack Obama istället att ekonomin hålls vid liv för att inte riskera ett stopp i den svaga tillväxt som trots allt skymtar vid horisonten.

Inför G20-mötet har diplomater och centrala tjänstemän däremot gång på gång understrukit att stabila statsfinanser är nyckeln till tillväxt.
– Utan en konsolidering av ekonomin finns inget förtroende hos marknaderna och därmed inga möjligheter att växa, sade en diplomat som åker till Toronto för EU:s räkning.

EU vill därför att de stora stimulanspaketen som sattes in i skydd mot finanskrisen dras tillbaka så snart som möjligt. Även om det finns motsättningar inom unionen (där Frankrike gärna stimulerar vidare ett tag till) bildar EU en enad front mot USA i den här frågan.

Lika bred enighet finns inte vad gäller en skatt på finansiella transaktioner. EU-ledarna kom visserligen överens om att driva det kravet på G20-mötet men alla vet att möjligheterna att uppnå en sådan skatt är praktiskt taget obefintlig. Inte heller en bankskatt lär Herman Van Rompuy eller José Manuel Barroso kunna få med Kanada, Australien eller Brasilien på.

G20-mötet fick sitt stora genombrott som världens främsta forum vid mötet i London förra året då man enades om att skapa bättre och hårdare regleringar över finansmarknaderna. Men än så länge har arbetet gått långsamt och de stora besluten kring finansmarknaderna ska tas först i Seoul i november. Det upplägget gör inte de europeiska ledarna så mycket eftersom de fortfarande inte har kommit överens med EU-parlamentet ännu om hur de nya europeiska vakthundarna ska se ut. Regeringarna vill hålla kvar så mycket makt som möjligt på den nationella nivån medan många i EU-parlamentet gärna ser att det skapas en enda stor europeisk tillsynsmyndighet.