En timme innan samrådsmötet med regeringen fick EU-nämnden ett sms.

En timme innan samrådsmötet med regeringen fick EU-nämnden ett sms.

Riksdagsutskott kritiserar regeringen

Regeringen måste se till att svenska ambassadörer har koll på tryckfrihetsförordningen och informera om vilka beslut som ska fattas i Bryssel. Det anser riksdagens Konstitutionsutskott.

I dag presenterar Konstitutionsutskottet sin årliga granskning av statsråden och regeringen. Oppositionen hade en rad punkter med kritik men har enats med allianspartierna om att presentera två påpekanden.
– Vid ett par tillfällen har det varit lite väl kort om tid med
information inför ministerrådsmöten. Undersökningen visade dessutom att
regeringen hade kunnat agera snabbare, säger Ingvar Svensson (KD),
ledamot i Konstitutionsutskottet till Europaportalen.
– Det är klart att vi kunde ha gått längre med skarpare formuleringar,
men vi fick inte med oss alliansen, säger Morgan Johansson (S),
utskottsledamot.

Enligt utskottet är det vid två tillfällen som regeringen varit särskilt långsam. Det handlar om att regeringen inte informerat riksdagens EU-nämnd om dagordningens så kallade a-punkter, alltså beslut man i princip redan enats om. Någon timme innan samrådsmötet har EU-nämndens ledamöter fått ett sms. Vid de aktuella tillfällena, i juli och september 2009, hade regeringen känt till förslagen sedan länge. Enligt utskottet innebär det att regeringen "brustit i sina grundlagsstadgade och informations- samrådsskyldigheter mot riksdagen".
– Alla kan ju göra misstag, men vi anser ändå att det förtjänar ett påpekande, säger Ingvar Svensson (KD).

Vid ett av tillfällena var det frågan om amerikanska myndigheters tillgång till europeiska bankkunders uppgifter som skulle behandlas.
– Det är helt orimligt att regeringen kallar riksdagen till samråd via sms en och en halv timme innan, säger Morgan Johansson (S).

Den andra punkten gäller svenska ambassadörers kunskaper om tryckfrihetsförordningen.
– Regeringen ansvarar ju för utlandsmyndigheterna som ska representera Sverige. Då ska de agera i enlighet med regeringens position. Bland annat ska pressmeddelanden som läggs ut på ambassadens hemsida alltid anses ske i tjänsten, säger ledamoten Ingvar Svensson (KD).

Bakgrunden är att Sveriges ambassadör i Israel förra sommaren kritiserade en artikel i Aftonbladet om organdonation och hade åsikter om publiceringen.