850 arbetslösa får 70 EU-miljoner

850 arbetslösa som tidigare arbetat med tekniskt underhåll av flygplan på det irländska företaget SR Technics Ireland Ltd får 70 miljoner kronor ur EU:s globaliseringsfond. Det föreslog EU-kommissionen på tisdagen.

De arbetslösa ska erbjudas vägledning och utbildning. Men även entreprenörskap och egenföretagande kommer att uppmuntras. Den totala kostnaden för paketet uppgår till drygt 100 miljoner kronor var av EU väntas bidra med 70 miljoner kronor.

Sedan 2007 har globaliseringsfonden betalat ut knappt 3,5 miljarder kronor till projekt som omfattat 70 000 arbetslösa.