ECB-chefen Jean-Claude Trichet

Hoppa till artikelns andra spalt.

ECB: ”Så hårda regler som möjligt”

Chefen för den Europeiska centralbanken, Jean-Claude Trichet, vill se så hårda regler som möjligt för de länder som inte når upp till stabilitets- och tillväxtpaktens regler om underskott och statsskulder. Det sade han på måndagen, två dagar innan EU-kommissionens förslag om nya sanktioner läggs fram på onsdag.
– Vi kan gå mycket långt vad gäller sanktionerna utan att behöva ändra fördraget. Vi skulle gärna se att rösträtten drogs in för olydiga länder men det är möjligt att det inte är möjligt nu, sade Jean-Claude Trichet.

EU-kommissionär Olli Rehn förväntas föreslå stora miljonbelopp i böter för de länder som inte gradvis lyckas skära ner sin statsskuld till 60 procent av BNP. Kommissionen vill se att dessa straff kommer närmast automatiskt, utan att det kan stoppas av länderna i ministerrådet. Det är en syn som Tyskland, Storbritannien, Nederländerna – och ECB:s chef – delar. Annars riskerar reglerna att urvattnas, menade Trichet.

Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble hade i ett brev inför ett finansministermöte på måndagen krävt att även tillgången till EU:s jordbruksfonder och strukturfonder stryps om ett land bryter mot reglerna. Det förslaget får starkt motstånd från länder som är mer beroende av fonderna än andra och som samtidigt inte har sina räkenskaper i ordning, till exempel Frankrike, Italien och Belgien, rapporterar Financial Times.

En annan princip som Trichet anser vara oumbärlig är att det ska ligga på de felande länderna att visa att de inte ska straffas. Det vill säga att ett sanktionsförslag från kommissionen endast kan avvisas om en kvalificerad majoritet av länderna går emot det.

I en annan fråga gick Jean-Claude Trichet dock emot EU-kommissionen. Han tror inte att den skatt på finansiella transaktioner i Europa, som José Manuel Barroso föreslog i sitt ”Tal till unionen” och som stöds av Tyskland och Frankrike, vore positiv för den europeiska ekonomin.
– Om det ska göras måste det göras på en global nivå och vi vet att det inte går nu. En sådan skatt skulle helt enkelt flytta all finansiell aktivitet bort från Europa på kort sikt till andra marknader, sade Trichet.