Hoppa till artikelns andra spalt.

EU svartlistar fartyg

Namnen på rederier som slarvar med säkerhetsarbetet ska publiceras online. Det beslutade EU-kommissionen på måndagsförmiddagen.

De rederier som slarvar med säkerhetsarbetet kan vänta sig hårdare tag i framtiden. Rederier och länder med otillfredsställande säkerhetsstatistik ska bli föremål för samordnade inspektioner i EU-hamnar. För att allmänheten och företag ska kunna välja bort farliga fartyg ska företagen svartlistas i säkerhetsregister på Internet.
– Jag är övertygad om att öppenhet och insyn alltid är det effektivaste tillvägagångssättet. Vi vill rikta ljuset mot säkerhetsstatistiken för rederier, flaggstater och certifieringsorganisationer, sa transportkommissionär Siim Kallas på måndagen.

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2011.