Hoppa till artikelns andra spalt.

Européer behöver bättre språkkunskaper

Varje år går tusentals europeiska företag miste om viktiga beställningar och affärskontakter på grund av bristande språkkunskaper. I pengar räknat handlar det om miljoner euro.

I dagarna uppmärksammar EU den Europeiska språkdagen. Temat i år blir språkkunskapers betydelse för små och medelstora företag. 150 företag från hela kontinenten berättar om hur de expanderat när de fått ökad språklig kompetens.
– Förutom att språkkunskaper är praktiskt för ens personliga utveckling betyder språk även konkurrenskraft som kan öppna också små företag för exportmarknaden, säger EU-kommissionären för utbildning och flerspråkighet, Androulla Vassiliou.