Manipulerade potatisar delar EU

Att odla eller att inte odla? EU-länderna har sällan varit så oeniga som kring frågan om genmodifierade grödor, som potatis och majs. Spanien och Nederländerna säger ja till fri odling medan Italien och Österrike säger blankt nej.

EU-kommissionen har föreslagit att varje land ska få bestämma självt i frågan, men även den linjen stötte på patrull vid jordbruksministrarnas möte i Bryssel på måndagen. Ett splittrat EU hotar att spräcka den inre marknaden i det långa loppet, menar många ministrar. Inget beslut nåddes vid jordbruksministermötet på måndagen och diskussionerna fortsätter därför de kommande månaderna.