Moderat ohederlighet om den svenska modellen

Moderaterna pratar inte om systemskifte, men de genomför ett. Delar av den nya arbetsrätten får även EU-kommissionen att protestera. Det skriver Sven-Erik Österberg (S) arbetsmarknadspolitisk talesperson i replik till Anna König Jerlmyr (M).

Anna König Jerlmyr (M) skriver att regeringens Lavallag inte är något hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen (Europaportalen 100907). Antingen är Jerlmyr aningslös eller bara ute efter att provocera?

Oavsett vilket: Moderaterna tjatar ofta om att de älskar den svenska modellen. Detta är inte sant. Den politik som förs handlar om fler otrygga anställningar och att det ska bli lättare att säga upp. Regeringen vill förlänga provanställningar från 6 till 12 månader för alla, förutom för dem som är under 23 år – de kan räkna med 18 månaders provanställning – och kan få gå på dagen. Centern föreslår dessutom att anställningsskyddet ska försvinna helt på en stor del av arbetsmarknaden.

Regeringen vill också begränsa arbetsgivarnas kostnader vid uppsägningstvister. Detta kommer självklart att leda till att arbetsgivarna kommer att försöka säga upp fler utan saklig grund eftersom riskerna med detta subventioneras av den moderatledda regeringen. Som en konsekvens av detta blir det svårare för löntagarna att värna sina rättigheter i arbetslivet.

Detta är inte förvånande. Den moderatledda regeringen var snabbt ute redan i början av mandatperioden för att ändra i arbetsrätten. Nu kan korta jobb staplas på varandra, hur som helst och hur länge som helst. Unga människor kan räkna med att jobba ett helt yrkesliv utan att ens komma i närheten av något som helst anställningsskydd. Detta har fått EU-kommissionen att protestera. EU anser att Sverige bryter mot regler som syftar till att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar och kräver åtgärder, vilket regeringen struntar i.

Men i samband med Laval var regeringen tjänstvillig. Man gick till och med längre än vad EU krävde och införde den så omtvistade Lavallagen. Genom Lex Laval valde regeringen att belöna företag som dumpar löner och diskriminerar löntagare. Den som vill konkurrera med lönedumpning kan göra det i Sverige idag med regeringens goda minne.

Vi socialdemokrater vägrar att acceptera att löntagare ställs mot löntagare i en underbudskonkurrens som missgynnar seriösa arbetsgivare. Vi kommer att riva upp Lavallagen så att svenska kollektivavtal kan gälla för alla som jobbar i Sverige – lika för alla. Det är ett vallöfte från oss. Alla utländska företag som har verksamhet i Sverige ska registrera sin närvaro här och ha en representant på plats – så att det blir möjligt för facken att teckna kollektivavtal och kunna kontrollera att dessa följs. Vi vill återinföra arbetsmarknadsprövning innan en arbetsgivare hyr in utländsk arbetskraft och vi tänker ratificera ILO 94.

Moderaterna pratar inte om systemskifte, men de genomför ett. Politiken syftar till att sänka lönerna och att urholka anställningstryggheten. Den fackliga organisationsgraden ska pressas tillbaka. Därmed äventyras den svenska modellen. Dessa attacker på löntagarna är fullt begripliga, för den som drivs av föreställningen att jobben bara kan bli fler om lönerna sänks och de arbetslösa görs fattiga.

Detta kommer aldrig Moderaterna att säga. De kommer istället att fortsätta att lägga ut dimridåer. Detta Anna König Jerlemyr är inget annat än fegt och intellektuellt ohederligt.

Sven-Erik Österberg, arbetsmarknadspolitisk talesperson (S)