Mystiskt potatisfynd i Norrbotten granskas av EU

Plantor av en genmodifierad potatissort som inte är godkänd har hittats i en åker i Norrbotten, meddelar Jordbruksverket. EU-kommissionen har nu ärendet på sitt bord.

Genmodifierad potatis odlas på två ställen i Sverige och kravet är att potatisodlingarna övervakas för att upptäcka oförutsedda händelser. Det var vid en sådan kontroll de otillåtna plantorna hittades.

Nu utreds hur den otillåtna potatisplantan har hamnat åkern, dels av företaget som beordrats att förstöra plantorna, och dels av EU-kommissionen.