Hoppa till artikelns andra spalt.

Rekordmånga söker forskningsstipendier

Nu börjar urvalet av de rekordmånga sökande till EU:s Marie Curie-stipendier. I år har 5000 hugade forskare ansökt om medel och det är 20 procent fler än förra året, och hela 70 procent fler än 2008.

– Det stora antalet sökande visar hur stor vikt forskarvärlden lägger vid den internationella erfarenhet som stipendiet innebär, säger Androulla Vassiliou, kommissionär med forskningsfrågor i sin portfölj.

Forskare med en doktorsavhandling eller som har minst fyra års erfarenhet av forskning kan söka ur fonden som bland annat delar ut stipendier. De föreslagna projekten bedöms av en självständig jury bestående av europeiska och internationella forskare.