Svensk vargjakt kan bli domstolsfall

EU-kommissionen ifrågasätter de vetenskapliga grunderna till att bedriva licensjakt på varg i Sverige. Om inte regeringen svarar övertygande kan Sverige ställas inför EU-domstolen.

Just nu pågår det ett informellt överträdelseförfarande mot Sverige. Enligt EU-kommissionen ”förefaller det sannolikt” att den svenska licensjakten har ökat inavelsrisken inom den svenska vargstammen. Kommissionen vill också veta vad syftet med jakten var, och om det har uppnåtts.

Även begränsningen på 210 vargar ifrågasätts och kommissionen vill veta på vilka vetenskapliga grunder regeringen tagit beslut om vargjakt.

Nu måste regeringen besvara ett antal skriftliga frågor och om kommissionen anser att Sverige bryter mot EU-rätten kan Sverige ställas inför EU-domstolen.