Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-fadäs i riksdagen

När arbetsmarknadsminister Hillevi Engströms (M) frågor inför hennes första ministerrådsmöte i nästa vecka skulle behandlas i EU-nämnden i dag upptäcktes att fyra av frågorna inte som brukligt först hade behandlats i arbetsmarknadsutskottet. Därför måste proceduren med riksdagens samtycke göras om, först i arbetsmarknadsutskottet på måndag sedan i EU-nämnden.

Frågorna som var obehandlade rörde bland annat hur den europeiska sysselsättningspolitiken skulle styras och avrapporteras fram till år 2020 (EU2020).