Krisen hjälper EU att nå klimatmålen

De 25 EU-länder som förbundit sig till Kyotoprotokollet kommer nå, i vissa fall med marginal, målen i minskade koldioxidutsläpp under perioden 2008-2012. Det meddelade kommissionen igår, lagom inför miljöminstrarnas möte på torsdagen.

Anders Grönvall, klimatansvarig på Naturskyddsföreningen menar att den här prognosen inte är något nytt och att Kyotoprotokollet inte är så intressant idag.

- De målen är inte tillräckliga för att klara de problem vi har nu, säger han.

De 15 länder som var med i EU när protokollet skrevs under, har gått med på att minska sina utsläpp under med i genomsnitt 8 procent jämfört med ett valt basår (oftast 1990). Målen ser olika ut för varje land och är bindande under EU-lag. De flesta länder som blivit EU-medlemmar senare har antagit egna utsläppsmål på ungefär samma nivåer. Bara Cypern och Malta saknar utsläppsmål.

Samtidigt som kommissionen presenterar sina siffror släpper EU:s miljöbyrå, EEA, en egen rapport om resultat av Kyotoprotokollet. Även de är positiva, men betonar att enskilda EU-länder som inte lever upp till sina åtaganden ”kan riskera det gemensamma målet för EU-15”. Medlemsländerna Danmark, Italien och Österrike måste öka sina ansträngningar för att nå målen fram till 2012.

Kommissionens siffror visar att utsläppen av växthusgaser i alla 27 EU-länder 2008, som är de senaste säkerställda siffrorna, var 14,3 procent lägre än under basåret. EEA uppskattar att utsläppsminskningen 2009 kommer hamna på 17,3 procent. Med det är EU på bra väg att nå sitt andra klimatmål med 20 procent minskade utsläpp från 1990 fram till 2020.

- Den här statistiken bekräftar ju bara argumenten för att det inte kan vara något problem att gå till 30 procent och att vi måste ge den signalen till världens alla länder. Det skulle vara otroligt värdefullt om EU kunde göra det, säger Anders Grönvall.

Sverige har tillsammans med EU ställt sig bakom minskningsmål på 30 procent, under förutsättningen att resten av världen går längre i sina klimatambitioner. I dagsläget vill Sverige inte gå före den överenskommelsen.

I morgon möts EU-ländernas miljöministrar i rådet och ska bland annat diskutera möjligheten att sätta ett högre utsläppsmål än nuvarande inför FN:s klimattoppmöte i Mexiko som börjar i slutet av november.