Hoppa till artikelns andra spalt.

Misstänk får rätt till tolk

EU-ländernas justitieministrar beslutade i dag att anta en lag som ger misstänkta i brottmål rätt till tolkning och översättning. Innan de nya reglerna kan träda i kraft måste länderna införa regeln i sin nationella lagstiftning.