Det kan bli obligatoriskt för mammor att vara hemma de första sex veckorna efter förlossning.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Parlamentet sa ja till sex obligatoriska mammaveckor

Tvärtemot vad ordförande Eva-Britt Svenssons själv hade trott antogs idag jämställdhetsutskottets förslag om mammaledighet med 390 röster för och 192 emot.

– Jämställdhetsutskottet har stärkt sin ställning för vi fick igenom det som majoriteten i utskottet röstade för, säger Eva-Britt Svensson (V) som själv avstod i slutomröstningen eftersom hon inte ville stödja en förlängning av den obligatoriska mammaledigheten.

  Hur viktigt är det att parlamentet röstade för rätten två veckors pappaledighet?

– Det är ett steg framåt att man faktiskt synliggör att det finns pappor också, det var ju helt borta i kommissionens förslag ursprungligen. Så det är en seger.

Det antagna förslaget innebär också att rätten till mammaledighet förlängs från 14 till 20 veckor, och att man ska få ersättning i samma nivå som sin lön under den tiden.

Frågan är inte avgjord än.  Ministerrådet måste godkänna förslaget  för att det ska gå igenom.

– Som det ser ut nu finns ingen anledning för rådet att ha någon brådska i det här, säger en EU-diplomat med insyn i frågan.

Inte minst delen med full ersättning i 20 veckor anses känslig för många medlemsländer.

– Parlamentet har gått lite för långt, rådet kommer ha väldigt svårt att förhandla om en sådan position. Olika medlemsländer har olika svårigheter med det här, men ersättningsnivån är något som rådet för det första kanske inte tycker att parlamentet har mandat att vara inne och ratta i.

En annan möjlig utgång skulle kunna vara att kommissionen går in och drar tillbaka sitt förslag, säger diplomaten. Bland annat anser kommissionen att det inte finns någon rättslig grund för att föra in pappaledigheten i förslaget.

Om förslaget skulle gå igenom innebär det att det skulle bli dyrare för Sverige som idag har ett tak på 80 procent för ersättning under mammaledigheten. Regeringen vill idag inte kommentera att parlamentet röstat för 100 procents ersättning.

– Vi kommer att återkomma till det här när vi ser exakt hur Europaparlamentet har röstat. När vi ser helheten och har funderat igenom ska regeringen presentera ett förslag till linje, säger Sebastian Carlsson, pressekreterare på arbetsmarknadsdepartementet.

Regeringen har varit kritisk till förlängningen av den obligatoriska mammaledigheten från två till sex veckor, både för att det innebär ett tvång och för att det ses som ett hot mot jämställdheten.