Barroso: Löfte om hjälp till Irland består

På G20-mötet i Seoul idag slog EU-kommissionens ordförande fast att unionen är beredd att ge ekonomisk hjälp till Irland, men att landet fortfarande inte efterfrågat någon sådan, skriver Financial Times.

Han framhöll att EU och eurozonen har de instrument som krävs om de behöver agera.

De irländska obligationsräntorna har skjutit i höjden de senaste veckorna och slår nu nya toppnoteringar, något som ses som ett tecken på att finansmarknaderna tvivlar på att Irland kommer kunna betala sina redan stora skulder.