En ny jordbrukspolitik på väg

En ny jordbrukspolitik ska införas 2014 och idag kom kommissionen med en första skiss. – Det kan gå åt fel håll mycket snabbt, säger Marit Paulsen (FP).

Hur ska jordbrukspolitiken i EU se ut efter 2013 när den nuvarande går ut? Den frågan ville EU-kommissionen ha svar på när den i dag presenterade en skiss med tre alternativ.

Första alternativet är att jordbrukspolitiken fortsätter som i dag. Det andra alternativet är att reformera politiken och regelverket med nyckelorden ”miljövänlig, rättvis och effektiv”. Alternativ tre handlar om en avreglering genom att ta bort det ekonomiska stödet till matproduktion och satsa på miljö- och klimatåtgärder på landsbygden.

I dagens meddelande finns inget besked om vad jordbrukspolitiken får kosta EU:s skattebetalare i framtiden. Inte heller nämns något huruvida de kritiserade exportstöden ska vara kvar eller inte.

I en kommentar säger Marit Paulsen (FP), vice ordförande i EU-parlamentets jordbruksutskott, att förslaget är luddigt och kan leda åt vilket håll som helst.
– Dokumentet är så luddigt att det kan leda till riktigt bra förändringar – eller till riktigt farliga regleringar. Förslaget öppnar helt klart för stora diskussioner, alla läger kan läsa in något av sin linje. Frågan är vart processen nu går. Europaparlamentet är reaktionärt och det kan gå åt fel håll mycket snabbt, varnar Marit Paulsen.

Kommissionen betonar att ekonomiskt stöd i större utsträckning ska gå till aktiva bönder än passiva markägare. Ett direktstöd ska basera sig på ”objektiva kriterier” och inte, som bland annat förekommer i Sverige, på hur mycket som producerats historiskt.

De stora skillnader på EU-bidrag som finns mellan bönder i gamla och nya EU-länder ska bort, menar kommissionen. En ny modell är att ge inkomststöd regionalt, där beloppen kan variera mellan regionerna, men där reglerna är lika.

Innan kommissionen kommer med konkreta lagstiftningsförslag till nästa sommar vill den ha en allmän debatt i EU. Fram till 25 januari kan medborgarna ge sin syn direkt till kommissionen.