EU-kommissionär Cecilia Malmström anser inte att strejkrätten måste stärkas i Europa.

EU-kommissionär Cecilia Malmström anser inte att strejkrätten måste stärkas i Europa.

Bild: Christian Wohlert

Malmström går emot Lundby-Wedin

EU-kommissionär Cecilia Malmström anser inte att strejkrätten måste förstärkas inom ramen för den inre marknaden. Detta säger hon apropå LO-ordföranden Wanja Lundby Wedins ifrågasättande av Malmströms agerande vid ett möte i EU-kommissionen angående den inre marknaden den 27 oktober.

Den 27 oktober presenterade EU-kommissionär för den inre marknaden, fransmannen Michel Barnier, ett paket med 50 punkter för att utveckla den inre marknaden i EU. I en av punkterna ska ett förslag om stärkt strejkrätt genom införandet av en så kallad social klausul ha avlägsnats från det slutgiltiga förslaget strax innan det lades fram av kommissionen.

Enligt uppgifter i franska dagstidningen Le Monde den 28 oktober skulle en av kommissionärerna som inte ville se skrivningen om den sociala klausulen och den stärkta strejkrätten ha varit Sveriges Cecilia Malmström. LO:s ordförande Wanja Lundy-Wedin kritiserade Malmström i en artikel i Svenska Dagbladet på tisdagen.

”Ska den nationella strejkrätten skyddas krävs politiska beslut på EU-nivå som kan ändra nuvarande rättspraxis. Förslaget om förstärkt strejkrätt skulle innebära ett litet men viktigt steg i rätt riktning. Om Cecilia Malmström vill förhindra en sådan utveckling är det märkligt”, skrev Lundby-Wedin.

Cecilia Malmström står bakom uppgörelsen så som den antogs och presenterades av EU-kommissionen, låter hon hälsa via sin pressekreterare Love Berggren.
– Lissabonfördraget skyddar arbetarnas rättigheter och Cecilia Malmström delar inte Wanja Lundy-Wedins åsikt att strejkrätten måste skyddas ytterligare i det här förslaget om den inre marknaden, säger Love Berggren.

Wanja Lundby-Wedin sade till Europaportalen att en sådan skrivning behövts för att skapa en ” bättre balans mellan inre marknadens krav på rörlighet och de rättigheter löntagarna har”.