EU-dom: Utlänningar får inte köpa droger i nederländska städer

En dom i EU-domstolen gör det tillåtet för nederländska butiksägare att vägra sälja cannabis till personer som inte bor i Nederländerna.

En nederländsk ägare till en så kallad coffee-shop överklagade ett beslut från Maastrichts kommunfullmäktige som 2005 beslöt att ingen cannabis skulle få säljas till personer som inte bor i Nederländerna. Enligt kommunen medförde den så kallade narkotikaturismen problem för staden: kommunens fjorton coffee-shops till sig cirka 10 000 besökare per dag och strax över 3,9 miljoner besökare per år. Av samtliga besökare skulle 70 procent inte vara bosatta i Nederländerna.

Butiksinnehavaren i Maastricht hävdade att förbudet stred mot EU-rätten i och med att unionsmedborgare även hindrades från att handla mat och dryck i butiken.

EU-domstolen skriver i sitt beslut på torsdagen att utlänningsförbudet de facto är en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster men att ”denna inskränkning är emellertid motiverad med hänsyn till målet att bekämpa narkotikaturism och de olägenheter som den för med sig”.

Domstolen skriver också att narkotika förbjudet i alla EU-länder och att behovet av att bekämpa narkotika är erkänt i flera EU-rättsakter.

Domstolen pekar också på att det finns andra inrättningar där personer som inte är bosatta i Nederländerna kan ”konsumera alkoholfria drycker och matvaror. Enligt den nederländska regeringen uppgår antalet sådana inrättningar till fler än 500”.

Flera nederländska städer längs gränsen mot Belgien har infört liknande förbud. Den nya nederländska regeringen har tidigare sagt att man planerar att förbjuda försäljningen av cannabis till utlänningar i hela landet, men ännu har inget lagförslag lagts fram.