Hårdare regler mot trafficking

Europaparlamentet antog idag ett direktiv som ska stärka skyddet för offer för människohandel och skärpa straffen för de som organiserar brotten. Därmed har EU för första gången lagstiftat på ett område som rör fängelsestraff.

Förslaget antogs av en förkrossande majoritet: 643 av 667 närvarande ledamöter.

De nya reglerna rör inte bara offer som hamnar i prostitution och sexslaveri, utan också till exempel organhandel, tvångsäktenskap eller människor som utnyttjas för arbete inom olika branscher som jordbruk eller byggsektorn.

Nu kommer ett gemensamt maximistraff på minst fem år för EU-länderna, eller tio år om det rör särskilt grova brott. Det här betyder att länderna inte kan lägga sina maximistraff lägre, utan måste tillåta att domar upp till den längden. Anstiftan, medhjälp och försök blir också straffbart med de nya reglerna.

Offren för människohandel ska enligt direktivet ges rätt till hjälp och stöd i samband med rättegång. Juridisk rådgivning och ombud ska vara gratis när offret saknar pengar, och tillgång ska ges till program för vittnesskydd och ersättning.

Vi hade ju velat ha tuffare regler inte minst när det gäller efterfrågan, alltså kriminalisering av de som medvetet köper tjänster (av offer för människohandel red.anm.), säger EU-parlamentarikern Anna Hedh (S), en av dem som tagit fram förslaget och som på det stora hela säger att hon är väldigt nöjd.