Annons

Ungerns premiärminister Viktor Orbán ser framåt att få leda EU:s arbete med en strategi för romer.

Bild: Elsa Persson

Hoppa till artikelns andra spalt.

”Jag måste övertyga dem om att arbeta”

Ungern kommer nationellt satsa på att skapa jobb och få fart på ekonomin. I EU vill man fokusera på romers situation. Det sa Ungerns konservativa premiärminister Viktor Orbán som var i Sverige på tisdagen för att diskutera sitt kommande ordförandeskap i EU med statsminister Fredrik Reinfeldt (M).

Vid årsskiftet tar Ungern över ordförandeskapet i EU i sex månader, men den ekonomiska situationen i landet ifrågasätts och nyligen sänkte ytterligare en kreditvärderare Ungerns rankning som investeringsland. Enligt Viktor Orbán beror sänkningen på landets ”ovanliga” åtgärder som krisskatt och bankskatt för att förbättra statens finanser.

– Det tar lite tid för analytiker att förstå att det som pågår i Ungern är vettigt, hållbart och kommer fungera på lång sikt. Vi behöver tid för att leverera bevis. Jag är säker på att vi inom en nära framtid kommer bli uppvärderade igen, sade premiärministern

Ungern har idag en statsskuld på 80 procent av BNP och enbart 55 procent av medborgarna arbetar, kan jämföras med EU där genomsnittet för sysselsättning är 65 procent.

– Vi kan inte vara konkurrensmässiga om siffran är så låg som idag, så vi siktar på 65 procent under tio år. Vi kommer skapa en miljon nya jobb i Ungern, vilket är ett tufft mål.

De ekonomiska problemen skyller premiärministern på den socialdemokratiska regeringen som satt fram till i våras, och han framhöll att budgetunderskottet sjunkit från 7 till 3,8 procent sedan han tog över och att det kommer ligga på 3 procent nästa år. Orbán lovar också att statsskulden ska minskas till 70 procent fram till 2014-15.

Romernas situation har länge pekats ut av Ungern som en prioriterad fråga under ordförandeskapet.

– Man måste skilja på resande och bofasta romer. Vi måste först och främst ha en strategi för att få de bofasta romerna att stanna kvar, ge dem en god utbildning och arbete, skapa en bättre levnadsstandard och bättre bostäder.

Det här, menar den ungerska premiärministern, är hela EU:s och inte bara Centraleuropas ansvar.

– I Ungern är nyckeln utbildning. Om vi inte lyckas erbjuda en bra utbildning för romska barn så kan de inte ta del på arbetsmarknaden, och på så sätt skapa sig en bra levnadsstandard, sade Viktor Orbán.

– Det andra nyckelordet är arbete. Ungern är ett fattigt land, som lider på grund av budgetunderskott och skulder, så vi kan inte fortsätta försörja friska människor. Jag måste övertyga dem (romerna red.anm.) om att arbeta istället för att sitta hemma och vänta på socialbidrag.