Nästan 10 procents arbetslöshet i EU

Andelen arbetslösa i EU har ökat marginellt jämfört med 2009 och låg på 9,6 procent i oktober. Samtidigt minskar ungdomsarbetslösheten något, men är fortfarande dubbelt så hög, 20,4 procent.

Siffrorna kommer från EU:s statistikkontor Eurostat, och visar att Sverige, tillsammans med Tyskland, Malta och Finland, tillhör de EU-länder där arbetslösheten sjunkit mest under det senaste året. I Sverige var arbetslösheten bland personer 15-74 år 8,1 procent i oktober, jämfört med 8,8 procent ett år tidigare. Däremot ligger Sverige med sina 24 procent över genomsnittet när det gäller arbetslösheten bland unga under 25 år, vilket ändå är en förbättring jämfört med förra årets 26,5 procent under samma period.

Högst arbetslöshet i EU har Spanien med 20,7 procent, tätt följda av Lettland och Litauen. Nederländerna har lägst arbetslöshet, 4,4 procent, och andra och tredje plats går till Österrike och Luxemburg.

Eurozonens länder har en något högre arbetslöshet än hela EU sammantaget.